Animatie voor kinderen “Red de planeet” op 29/07 in het park van Laken (éducation)

09/07/2019
tri déchets

Van juli tot september lanceren Leefmilieu Brussel en Fost Plus twee pilootprojecten van afvalsortering in het park van Laken en Elisabeth. Kom uw kennis in afvalsortering testen door te spelen en ga naar huis met een herbruikbare verpakking voor uw picknicken in het park!

Een animatie om de kinderen te sensibiliseren

Op 29/07 zullen de parkwachters het groot spel “red de planeet” organiseren! De animatie, vooral bestemd voor kinderen van 6 tot 12 jaar, heeft als doel kinderen en parkgebruikers te informeren en te sensibiliseren voor de sorteervuilbakken en de bescherming van het leefmilieu. De kinderen die deelnemen aan het spel krijgen een praktische en leuke herbruikbare verpakking om hun boterhammen of broodjes mee te nemen voor hun volgende picknick in het park.

Pilootproject

Het doel van deze pilootprojecten is testen of de aanwezigheid van sorteervuilbakken (PMD - restafval) toelaat om:

  • Het zwerfvuil en sluikstorten, die een negatieve impact hebben op het leefmilieu en de biodiversiteit, sterk te verminderen in de twee parken.
  • Een goede sorteerkwaliteit te hebben in die parken zodat afval dat normaal wordt verbrand, nu gevaloriseerd kan worden via recyclage.

Indien deze testen positief geëvalueerd worden, wenst Leefmilieu Brussel dit project uit te breiden  naar andere parken en permanente sorteervuilbakken te installeren.

Praktische info: spel “red de planeet”, op 29/07 van 13 tot 16 u. (Dikkelindelaan, 1020 Brussel, dichtbij de agora van het grote park van Laken).

 

Datum van de update: 09/07/2019