Alliantie RENOLUTION: een publiek-private samenwerking voor renovatie (professionnels)

22/04/2021

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil het tempo opvoeren van de duurzame renovatie van gebouwen. Het kader van een strategie is vastgesteld en heet nu RENOLUTION. Om de projecten van deze strategie te ontwikkelen, lanceert het Gewest de Alliantie RENOLUTION, een kader voor dialoog en samenwerking die de sectoren samenbrengt die betrokken zijn bij de renovatie van de Brusselse gebouwen.

Het Gewest heeft zich ertoe verbonden om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. Meer dan de helft van de broeikasgasemissies in Brussel is echter afkomstig van het energieverbruik van gebouwen. Net als andere Europese regio's en landen heeft het Gewest een ambitieuze strategie voor de renovatie van gebouwen gelanceerd. Het doel? Tegen 2050 een gemiddeld energieprestatieniveau van 100 kWh/m²/jaar halen voor alle Brusselse woningen, d.w.z. een gemiddeld verbruik gedeeld door 3 t.o.v. de huidige situatie. 

Dit is een enorme uitdaging voor huiseigenaren. Het Gewest wil er alles aan doen om deze eigenaars te helpen deze uitdaging aan te gaan. De overheid kan het niet alleen. Het Brussels Gewest bundelt zijn krachten met de bouwsector, de financiële sector, de vrijwilligerssector en de sociale partners om samen doeltreffende oplossingen te realiseren: financiering, administratieve en stedenbouwkundige vereenvoudiging, ondersteuning, duurzaamheid en kringloopeconomie, erfgoed en architecturale kwaliteit, kwalificatie van de ambachten, innovatie en een systeem van verplichtingen vanaf 2030. Dit discussiekader noemen we voortaan de Alliantie RENOLUTION. 

Datum van de update: 27/04/2021