Al 70 projecten rond circulaire economie ondersteund op 2 jaar (professionnels)

22/02/2018
Logo Be Circular 2018

Op 22 februari aanstaande wordt er in BEL een lanceringsavond georganiseerd om een derde projectoproep “Be Circular” aan te kondigen. Het wil innovatieve proefprojecten stimuleren die aansluiten bij de logica van circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om deze projecten door het grote publiek te laten ontdekken, openen Brusselse ondernemingen die actief zijn op het gebied van de circulaire economie hun deuren op 19, 20 en 21 februari. 

Officiële lancering van de editie 2018

Deze projectoproep die in het kader van het gewestelijk programma "Be Circular” georganiseerd wordt, is een initiatief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ten behoeve van Brusselse zelfstandigen en bedrijven om hen vanuit een kringloopeconomieperspectief te ondersteunen bij hun creativiteit en bij het ontwikkelen van economische activiteiten die goed voor het milieu en de lokale werkgelegenheid zijn. De kandidaatstellingen zijn open van 22 februari 2018 tot 15 mei 2018.

“In Brussel stellen wij alles in het werk om van ons statuut van “kampioen van de recyclage” te evolueren naar dat van “kampioen van de hertewerkstelling” waarbij tegelijkertijd banen maar ook toegevoegde waarde geschapen wordt. Met deze derde projectoproep Be Circular hebben wij in bijna 3 jaar tijd bijna 5 miljoen geïnjecteerd in de financiering van een honderdtal innovatieve ondernemingsprojecten die hun ecologische impact minimaliseren”, verklaart Didier Gosuin, Brussels minister van Economie en Werkgelegenheid. 

De circulaire economie, dat is pas concreet

Champignons laten groeien op vochtig brouwerijafval of koffiedik, voorwerpen creëren op basis van houtafval, kleding inzamelen om ze een tweede leven te geven, bamboefietsen verhuren: Champignons van Brussel, Parmafungi, La Ferme nos Pilifs, Terre Asbl en CYCAD zijn voorbeelden van projectdragers van circulaire Economie die afval in hulpbronnen omvormen en tegelijkertijd plaatselijke werkgelegenheid scheppen. Op 19, 20 en 21 februari openen deze Brusselse ondernemingen die in de circulaire economie actief zijn, hun deuren voor het grote publiek. Het is dan ook mogelijk om de werf voor renovatie van een oude gieterij te bezoeken die door de Entreprises Jacques Delens gerenoveerd wordt.

De gesteunde projecten hebben een rechtstreekse impact op onze levensstijl: lokaal voedsel, het hergebruik van materialen in onze gebouwen, de strijd tegen ingebouwde veroudering, ... Steeds meer economische spelers worden zich ervan bewust dat het milieu een economische opportuniteit is. Ons doel dit jaar is de ontwikkeling van projecten met een hoge impact die banen creëren en de transitie van de Brusselse economie tot werkelijkheid maken", verklaart Minister van Leefmilieu Céline Fremault.

Sinds 2016 zijn 70 bedrijven, startups en kleine en middelgrote ondernemingen geselecteerd in uiteenlopende sectoren zoals voeding, bouw, logistiek, recycling en design. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt deze actoren met een enveloppe van bijna 3,3 miljoen euro voor de 2 vorige edities.

Tijdens de lanceringsavond van 2018 zal het ook mogelijk zijn om winnaars uit voorgaande jaren te ontmoeten en van gedachten te wisselen met belangrijke spelers in de circulaire economie.

Meer info

Datum van de update: 22/02/2018