Afvalsortering in het Park van Laken en het Elisabethpark

23/07/2019

Als groene hoofdstad van Europa telt het Brussels Gewest talrijke parken. In de zomer is er dikwijls een stormloop van Brusselaars en toeristen die van het mooie weer willen profiteren. En op het einde van de dag stapelt het afval zich dikwijls op in de vuilnisbakken van de parken. Allemaal afval dat niet gesorteerd en gerecycleerd wordt.

Leefmilieu Brussel en Fost Plus hebben dus besloten om van juli tot september twee afvalsorteerprojecten te leiden in het Park van Laken en het Elisabethpark. Deze parken werden gekozen omdat ze veel worden bezocht, zowel door buurtbewoners als door toeristen en omdat het zeer populaire picknickplaatsen zijn. Dit zorgt echter voor veel afval en in het bijzonder PMD.

In totaal zullen 15 sorteereilanden worden geplaatst in het Park van Laken en 20 in het Elisabethpark. Ze bestaan uit een blauwe vuilnisbak voor PMD (plastic flesjes, blikjes,...) en een witte vuilnisbak voor restafval. De eilanden zullen verspreid over het park worden geplaatst en in het bijzonder in de buurt van de picknickzones.

Om de wandelaars te sensibiliseren voor afvalsortering in de parken zal Leefmilieu Brussel op 29 juli e.k. van 13h tot 16h een activiteit “Red de planeet” organiseren in het Park van Laken. De animatieactiviteit is gericht op kinderen van 6 tot 12 jaar en heeft als doel de gebruikers van het park te sensibiliseren voor het sorteersysteem en de bescherming van het leefmilieu. De kinderen die aan het spel deelnemen krijgen een herbruikbare verpakking die weinig plaats inneemt om hun boterhammen of broodjes mee te nemen bij een volgende picknick in het park.

Wat is het doel van deze proefprojecten voor sensibilisering? Testen of de aanwezigheid van sorteereilanden 2 (blauwe vuilnisbakken voor PMD - witte voor restafval) toelaat om:

  • de aanwezigheid van zwerfafval sterk te verminderen. Dit afval heeft een nefaste impact op het leefmilieu en de biodiversiteit in de twee betrokken parken.
  • een sorteersysteem van goede kwaliteit te hebben in deze parken om afval dat anders zou worden verbrand te valoriseren via recyclage.

Indien deze testen positief zijn, zal Leefmilieu Brussel de mogelijkheid bestuderen om dit project uit te breiden naar andere Brusselse parken en permanente sorteervuilnisbakken te installeren.

Datum van de update: 25/07/2019
Contact: 

Meer info?

Mohamed NAYT TAIB - 0490 52 37 89 – pers@leefmilieu.brussels