Aanwijzingsbesluit voor een Natura 2000-gebied: neem van 2 maart tot 15 april deel aan het openbaar onderzoek

02/03/2015

De groene ruimten zoals bossen (Buysdelle, Verrewinkel, enz.), braakland (Kauwberg), graslanden (Kauwberg, Engelandplateau), moerassen (Kinsendaal-Kriekenput) en weiden (Kauwberg, Engelandplateau) leveren een positieve bijdrage aan de levenskwaliteit van de inwoners van Ukkel. Terwijl de stad zich verder ontwikkelt, is het belangrijk om sites over te laten aan de dynamiek van de natuur waar er ook menselijke activiteiten kunnen plaatsvinden.

In dit verband bereidt het Brussels Gewest de officiële aanwijzing van het Natura 2000-gebied in het zuiden van Ukkel voor. De geselecteerde zone (het Verrewinkel-Kinsendaalcomplex) en de soorten die er voorkomen, zijn het voorwerp van een bijzonder beheer en bescherming (Speciale Beschermingszone of SBZ).

Neem deel aan het openbaar onderzoek

Voordat het door de regering wordt goedgekeurd, wordt het ontwerpbesluit over de aanwijzing van deze site aan een openbaar onderzoek bij de inwoners van de gemeente Ukkel onderworpen.  Met dit onderzoek willen we de mening van het publiek kennen over de relevantie van de beschermingsdoelstellingen die worden voorgesteld.

Het openbaar onderzoek zal plaatsvinden van 2 maart tot 15 april 2015.

Stuur uw mening via mail of per brief naar:

Leefmilieu Brussel
Infodienst
Onderzoek “Natura 2000 SBZ II”
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussel

Raadpleeg het ontwerpbesluit over de aanwijzing van Natura 2000 (SBZ II) en de bijlagen

U kunt deze documenten ook raadplegen op de milieudienst van de gemeente Ukkel, A. Dansestraat 27, 1180 Brussel en/of elke dinsdag en donderdag tussen 14u en 16u bij Leefmilieu Brussel  – Informatiecentrum, 1ste verdieping, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel.

Wilt u meer uitleg krijgen van onze experts? Bel naar 02 775 75 75.

Meer info over Natura 2000 in Brussel

 

Datum van de update: 25/01/2016