Aanwijzingsbesluit voor een Natura 2000-gebied: het openbaar onderzoek loopt van 24 september tot 7 november

23/09/2015

In het zuiden van het Gewest, op het grondgebied van Oudergem, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, en ook in Brussel-stad, zal een Natura 2000-gebied worden aangewezen. Alle Brusselaars worden uitgenodigd om deel te nemen aan het openbaar onderzoek.

Groene ruimten zoals het Woluwepark, het Rood Klooster, het Ten Reukenpark, het Hof ter Musschen en het Zoniënwoud dragen op positieve wijze bij tot de levenskwaliteit van de inwoners van deze gemeenten.

De stad ontwikkelt zich verder, maar sites aan de dynamiek van de natuur overlaten blijft  belangrijk.

In dit verband bereidt het Brussels Gewest de officiële aanwijzing van dit Natura 2000-gebied in het zuidoost van de hoofdstad voor.  De geselecteerde zone (het complex ‘Het Zoniënwoud en de Woluwevallei', 2064 ha) en de soorten die er voorkomen, zijn het voorwerp van een bijzonder beheer en de bescherming als Speciale Beschermingszone of SBZ. 

Neem deel aan het openbaar onderzoek

Voordat het door de regering wordt goedgekeurd, moet het ontwerpbesluit over de aanwijzing aan een openbaar onderzoek in de gemeenten Oudergem, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, en ook in Brussel-stad  worden onderworpen.  Met dit onderzoek willen we de mening van het publiek kennen over de relevantie van de beschermingsdoelstellingen die worden voorgesteld.

Het openbaar onderzoek zal plaatsvinden van 24 september tot 7 november 2015.

Er zal een infosessie worden georganiseerd op :

  • 7/10/2015 om 19u op het Gemeentehuis Watermaal-Bosvoorde, A. Gilsonplein 1 (Raadszaal), 1170 Brussel.
  • 12/10/2015 om 18u op het Gemeentehuis Oudergem, E. Idiersstraat 14 - 6de verdieping (Penthousezaal), 1160 Brussel.
  • 14/10/2015 om 17u op het “Centre culturel et de Congrès” Sint-Pieters-Woluwe, Ch. Thielemanslaan 93 (Forumzaal), 1150 Brussel.

Stuur uw mening via mail (link op e-mail) of per brief naar:

Leefmilieu Brussel
Infodienst
Onderzoek “Natura 2000 SBZ I”
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussel

Datum van de update: 25/01/2016

Documenten: 

Documenten:

U kunt deze documenten ook raadplegen bij: 

  •  de dienst Stedenbouw-Leefmilieu van de gemeente Oudergem, E. Idiersstraat 12 (5de verdieping), 1160  Brussel.
  • de dienst Leefmilieu van de gemeente Ukkel, A. Dansestraat 27, 1180 Brussel.
  • de dienst Stedenbouw-Leefmilieu van de gemeente Watermaal-Bosvoorde, Hooghuis, A. Gilsonplein 2 (1ste verdieping), 1170 Brussel.
  • de dienst Leefmilieu van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, Kleurenprachtlaan 9, 1200 Brussel.
  • de dienst Stedenbouw van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, Ch. Thielemanslaan 93 (2de verdieping), 1150 Brussel.
  • het departement Stedenbouw-Leefmilieu van de Stad Brussel, Anspachlaan 6 (10de verdieping/bureel 00), 1000 Brussel.
  • Leefmilieu Brussel, Havenlaan 86C/3000 in 1000 Brussel, in het Informatiecentrum (1ste verdieping), elke dinsdag en donderdag tussen 14u en 16u.

 

Contact: 

Wilt u meer info van onze experts? Bel naar 02/775 75 75.