Aanwijzingsbesluit voor een Natura 2000-gebied: het openbaar onderzoek loopt van 10 september tot 24 oktober

09/09/2015

Groene ruimten zoals het Laarbeekbos, Poelbos, Dielegembos, Koning Boudewijnpark en de moerassen van Jette en Ganshoren leveren een positieve bijdrage aan de levenskwaliteit van de Brusselaars, in het bijzonder voor de inwoners van Jette en Ganshoren. De stad ontwikkelt zich verder, maar sites aan de dynamiek van de natuur overlaten blijft belangrijk.

In dit verband bereidt het Brussels Gewest de officiële aanwijzing van een Natura 2000-gebied in het noordwesten van de hoofdstad (in Jette en in Ganshoren) voor. De geselecteerde zone (het complex 'Laarbeek-Dielegem-Poelbos - Moeras van Jette-Ganshoren’, 117 ha) en de soorten die er voorkomen, zijn het voorwerp van een bijzonder beheer en de bescherming als Speciale Beschermingszone of SBZ. 

Neem deel aan het openbaar onderzoek

Voordat het door de regering wordt goedgekeurd, moet het ontwerpbesluit over de aanwijzing aan een openbaar onderzoek in de gemeenten Jette en Ganshoren worden onderworpen.  Met dit onderzoek willen we de mening van het publiek kennen over de relevantie van de beschermingsdoelstellingen die worden voorgesteld.

Het openbaar onderzoek zal plaatsvinden van 10 september tot 24 oktober 2015.

Er zal een infosessie worden georganiseerd op het gemeentehuis van Ganshoren in de Raadszaal, op 23 september om 18 uur. 

Stuur uw mening via mail of per brief naar:

Leefmilieu Brussel
Infodienst
Onderzoek “Natura 2000 SBZ III”
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussel

Datum van de update: 25/01/2016

Documenten: 

U kunt deze documenten ook raadplegen bij:

  • de Milieudienst van de gemeente Jette,  Léon Theodorstraat 108 (3e verdieping) in 1090 Brussel
  • de Milieudienst van Ganshoren, Keizer Karellaan 140, 1083 Brussel
  • Leefmilieu Brussel, Havenlaan 86C/3000 in 1000 Brussel, in het Informatiecentrum (1ste verdieping), elke dinsdag en donderdag tussen 14h en 16h.

Contact: 

Wilt u meer info van onze experts? Bel naar 02/775 75 75.