Aanwijzingsbesluit en beheerplan van een natuurreservaat: openbaar onderzoek van 13/06/2016 tot 12/07/2016

13/06/2016

De laatste Brusselse groene ruimten met een landelijk karakter, zoals de Zavelenberg, herbergen een mozaïek aan natuurlijke habitats en unieke en kwetsbare dieren in een stedelijke omgeving. 

Terwijl de stad zich verder ontwikkelt, is het belangrijk sites vrij te houden waar de natuur vrij spel heeft. Zo wordt op een positieve wijze bijgedragen aan de leefomgeving van de bewoners.

In deze context bereidt het Brussels Gewest de officiële aanwijzing van deze groene ruimte als gewestelijk natuurreservaat voor. De verschillende biotopen en de soorten die er leven zullen voortaan een bijzonder beheer en een bijzondere bescherming genieten. 

Neem deel aan het openbaar onderzoek

Vooraleer ze worden goedgekeurd door de Regering moeten het ontwerp van aanwijzingsbesluit en van het patrimoniaal en ecologisch beheerplan worden onderworpen aan een openbaar onderzoek in de gemeente Sint-Agatha-Berchem. Het doel van dit onderzoek is de mening van het publiek te kennen over de relevantie van de instandhoudingsdoelstellingen die er worden voorgesteld.

Het openbaar onderzoek zal plaatsvinden van  13 juni tot 12 juli 2016.

Op 21 juni 2016 wordt om 18 uur in het gemeentehuis van Sint-Agatha-Berchem, Alcyonstraat 19-23 (zaal 26) een informatieavond georganiseerd. Stuur uw mening via mail of naar het volgende adres :

Leefmilieu Brussel
Infodienst - Openbaar onderzoek "Zavelenberg"
Havenlaan 86C/3000 
1000 Brussel
Datum van de update: 13/06/2016
Documenten: 

U kan deze documenten ook op de volgende plaatsen raadplegen:

  • Dienst Stedenbouw en Leefmilieu van de gemeente Sint-Agatha-Berchem, Koning Albertlaan 33 in 1082 Brussel 
  • elke dinsdag en donderdag tussen 14 en 16 uur bij Leefmilieu Brussel – Informatiecentrum 1ste verdieping, Havenlaan 86C/3000 in 1000 Brussel.
Contact: 

Wenst u uitleg van onze experten?  Telefoneer naar 02/775 75 75.