5 december 2019: Colloquium GOOD SOIL - naar een duurzaam beheer van de Brusselse bodems (professionnels)

11/09/2019

15 jaar geleden werkte het Brussels Gewest een bodemordonnantie uit om de bodemverontreiniging te bestuderen en te behandelen om zo de leefomgeving van zijn inwoners te verbeteren en de sociaaleconomische uitdagingen het hoofd te bieden.

Vandaag wil de onderafdeling Bodems van Leefmilieu Brussel een stapje verder gaan en een totaalstrategie uitstippelen om het beheer en de bescherming van de bodems in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren.

Concreet is het de bedoeling de bodemeigendommen te beschermen en te verbeteren door actief de strijd aan te binden met de bedreigingen (erosie, verontreiniging, verdichting, verlies van organische materie en biodiversiteit).  Dankzij deze nieuwe aanpak zullen de bodems kunnen worden beschouwd als een volledige entiteit die diensten levert aan het leefmilieu en onze maatschappij.

Het colloquium “Bodem” zal dit nieuwe beleid inzake bodems inleiden.  De verschillende sprekers zullen de strategieën, de uitdagingen en de fundamentele aspecten van de bodem voorstellen, zowel op Belgisch, Europees als internationaal niveau.

Dit event is georganiseerd in het kader van de wereldbodemdag.

Datum van de update: 06/11/2019