2e inspraakmoment voor een beter waterbeleid in Brussel

27/01/2021

Leefmilieu Brussel peilt de ideeën van burgers voor een beter waterbeleid in Brussel. Samen denken we na over vragen als: Wat kunnen we doen aan overstromingen en droogte? Hoe maken we de stad groener? Wat mag water kosten? Welke plaats heeft water in het leven van de Brusselaars?

De eerste bijeenkomst vond plaats op 26 november met bijna honderd deelnemers en ging over de invloed van de klimaatverandering op water. 

De tweede avond is gepland op donderdag 25 februari om 18 uur. Deze keer staat de kostprijs van water op de agenda. Hoe kunnen we de waterkwaliteit, de bevoorrading van drinkwater en de zuivering van afvalwater garanderen zonder dat dit leidt tot extreem hoge kosten?

Deelname aan de workshop staat open voor alle Brusselaars die de plaats van deze kostbare hulpbron in ons leven (opnieuw) willen ontdekken en willen meewerken aan het derde Waterbeheerplan dat loopt van 2022 tot 2027.

Gezien de gezondheidssituatie zal de bijeenkomst van 25 februari online plaatsvinden, onder leiding van ervaren gespreksleiders die methoden voorstellen om de collectieve intelligentie te stimuleren.

Inschrijving via dit formulier voor 23 februari. 

Meer info: www.leefmilieu.brussels/water_citizen

Datum van de update: 27/01/2021