28 juni : Colloquium “Beheer van verontreinigde bodems in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest : nieuwe ordonnantie”. (professionnels)

24/05/2017

Bent u notaris, vastgoedmakelaar, bodemverontreinigingsdeskundige, bodemsaneringsaannemer, vastgoedpromotor of bent u in het hart van uw activiteiten betrokken bij een initiatief voor een bodemverontreinigingsstudie/sanering?

Leefmilieu Brussel nodigt u uit om deel te nemen aan het colloquium van 28 juni betreffende de nieuwe bodemordonnantie. Tijdens dit  colloquium willen we de balans opmaken van de aan de ordonnantie aangebrachte wijzigingen en willen we de toekomstperspectieven ervan schetsen. Tijdens het colloquium zullen ook twee overeenkomsten tussen Leefmilieu Brussel en de federaties van bodemdeskundigen en bodemsaneringsaannemers ondertekend worden.

 • 8u30-9u15 : Onthaal van de deelnemers
 • 9u15-9u30 : Algemene principes van het beheer van verontreinigde bodems in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest HG, door dhr. Jean-Pierre JANSSENS - hoofd van de afdeling Inspectie en Verontreinigde bodems
 • 9u30-10u00 : Algemene wijzigende bepalingen, door dhr. Saïd EL FADILI - hoofd van de onderafdeling Bodems
 • 10u-10u45 : As administratieve vereenvoudiging en versnelling van de studieprocedure, door mevr. Aurélie DULIERE - hoofd van het departement Identificatie van verontreinigde bodems

10u45-11u15 : Koffiepauze

 • 11hu15-11u45 : IT-tools ter bevordering van de administratieve vereenvoudiging, door mevr. Sofie BUCKENS, hoofd van het departement Inventaris van de bodemtoestand
 • 11u45-12u00 : As versterking van de financiële ondersteuning door dhr. Grégory VAN ROY, hoofd van de dienst Bodemattesten en Financiële instrumenten
 • 12u00-12u30 : Vragenronde, moderator van het colloquium: dhr. Saïd EL FADILI – hoofd van de onderafdeling Bodems

12u30-14u00 : LUNCH

 • 14u00-14u10 : Inleiding van de namiddag door dhr. Saïd EL FADILI – hoofd van de onderafdeling Bodems
 • 14u10-14u30 : Voorstelling van het standpunt van de notarissen door mevr. Katrin ROGGEMAN, notaris
 • 14u30-14u50 : Voorstelling van het samenwerkingsakkoord Leefmilieu Brussel/Bodemexperten door een vertegenwoordiger van de federaties
 • 14u50-15u10 : Voorstelling van het samenwerkingsakkoord Leefmilieu Brussel/Bodemsaneringsaannemers door een vertegenwoordiger van de federaties
 • 15u10-15u30 : Vragenronde
 • 15u30-15u45 : Slottoespraak van mevr. Céline FREMAULT – de Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu, Energie, Gezinnen, Bijstand aan personen en Gehandicapte personen.
 • 15u45-16u00 : Ondertekening van de samenwerkingsakkoorden tussen de federaties en Leefmilieu Brussel, vertegenwoordigd door Mevr. Céline FREMAULT - Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, Mevr. Barbara Dewulf, directrice generaal ad interim en Dhr Fréderic Fontaine, directeur generaal,  in aanwezigheid van de pers.

16u00-18u00 : Afsluitende drink

Datum van de update: 24/05/2017