22 maart 2019: Conferentie over "Hydrogeologie, geologie, geothermie in het Brussels Gewest: nieuwe instrumenten, gegevens en kennis" (professionnels)

06/03/2019

Wereldwaterdag 2019

U bent een professionele actor of vertegenwoordiger van de overheid en u wilt weten welke middelen momenteel beschikbaar zijn om een studie uit te voeren met betrekking tot de thema's hydrogeologie, geologie en geothermie in het Brussels Gewest en de kanalen om er toegang toe te krijgen.

Ontdek de instrumenten voor het beheer van de ondergrond en de verspreiding van gegevens die Leefmilieu Brussel de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld.

De voormiddag staat in het teken van "data/tools en de verspreiding ervan". De namiddag staat in het bijzonder in het teken van de nieuwe regelgeving over onttrekking en geothermische energie, goede praktijken op het gebied van grondwateronttrekking en tot slot voorbeelden van universitaire studies over grondwaterbeheer in het Brussels Gewest op basis van het gebruik van onze instrumenten en gegevens.

Praktische info

Wanneer ?

22 maart 2019 – BEL

Waar ?

Leefmilieu Brussel

Havenlaan 86C/3000 B-1000 Brussel

Prijs

Gratis

Inschrijving

Chloé DE BLOCK : cdeblock@environnement.brussels

Programma

08:45 – 09:15 – Onthaal met koffie

09.15 – 09.30 – Inleiding (Benoit WILLOCX, Afdelingshoofd, Afdeling Vergunningen en partnerschappen, Leefmilieu Brussel - Minister van de brusselse hoofdstedelijke regering, bevoegd voor huisvesting, levenskwaliteit, leefmilieu en energie)

09.30 – 14.30 – Nieuwe instrumenten, nieuwe gegevens

 • 09.30- 10.00 – Grondwatermeetnetten : piëzometrische en kwalitatieve monitoring (Arlette LIETAR, ir. Milieudatamanager, Leefmilieu Brussel)
 • 10.00 – 10.30 – Digitaal modelleren van stratigrafische formaties van de Brusselse ondergrond : Brustrati3D-project (Xavier DEVLEESCHOUWER, Werkleider, Belgische Geologische Dienst, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - Louis GAUDARE, ir. Geoloog/geomaticus, Leefmilieu Brussel)
 • 10.30 – 11.00 Hydrogeologische modellering van het Brusselse freatische systeem : Brussel’s Phreatic System Model project (BPSM) (Mathieu AGNIEL, Hydrogeoloog, Leefmilieu Brussel).
 • 11.00 – 11.30– Koffiepauze
 • 11.30 – 12.00 – Hydrogeologische modellering van het Landeniaan-zand  : Hydroland-project, Aquale sprl (Olivier BOUHON, ir. Hydrogeoloog, Artesia)
 • 12.00 – 12.30 – Toegang tot grondwatergegevens : webgis en open data (Elise BEKE, Geograaf/geomaticus, Leefmilieu Brussel)

12.30– 14.00 – Lunch

 • 14.00 – 14.30 – Karakterisering van het ondiepe aardwarmtepotentieel in het Brussels Gewest : mapping en voordimensioneringsinstrument (Brugeo project) (Pierre GERARD, Docent, Université Libre de Bruxelles, Dienst BATIR - Louis GAUDARE, ir. Geoloog/geomaticus, Leefmilieu Brussel)

14.30 – 15.30 – Nieuwe regelgeving en good practices

 • 14.30 – 15.00 – Stand van zaken van de recente wijzigingen in de regelgeving over de grondwaterwinningen en de geothermie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Martin BINON, Jurist, Leefmilieu Brussel)
 • 15.00 – 15.30 – Goede praktijken op het gebied van grondwaterverlaging in het kader van civieltechnische werken (Stéphane MUGUET, Burgerlijk ir. (geoloog), partner, Almadius - Mario MENEGOTTO, Bouwkundig ir., Manager, Almadius)

15.30 – 16.10 – Gebruik van tools & gegevens/ Beheer van het grondwater

 • 15.30 – 15.50 – Karakterisering van de achtergrondconcentraties van de Brusselse grondwaterlichamen: toepassing op de grondwaterlichamen van het Landeniaan-zand (Serge BROUYERE, Associate professor, UEE, Hydrogeology and Environmental Geology, Université de Liège)
 • 15.50 – 16.10 – Assessing groundwater vulnerability for nitrate pollution in the Brussels-Capital Region using statistical modelling approaches (Marnik VANCLOOSTER, Full professor, Earth and Life Institute, Université Catholique de Louvain)

16.10 Slot en drink

Datum van de update: 25/07/2019