20 jaar milieu-inspectie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: balans en vooruitzichten (professionnels)

16/09/2019

Leefmilieu Brussel heeft het genoegen u uit te nodigen op het colloquium over de inspectiepraktijken en hun evolutie op het terrein dat in onze lokalen zal worden georganiseerd op 21 november a.s.

Dit evenement richt zich tot de betrokken medewerkers in de Brusselse gemeenten en politiezones, gewestelijke en federale instanties, maar ook tot professionelen en personen uit de verenigingen, de academische en economische wereld die geïnteresseerd zijn in de evolutie van de wetgeving en de praktijken op het vlak van de milieu-inspectie, het bodembeheer en het dierenwelzijn die verband houden met de menselijke activiteiten in Brussel.

Dit evenement werd opgezet om u een beeld te schetsen van de evolutie van de wetgeving en de controle- en inspectiepraktijken, vanuit verschillende oogpunten.

Het doel is inzicht te geven in de doeltreffendheid van de praktijken uitgevoerd door de bevoegde administraties

Gelet op de druk die inherent is aan een zeer snel veranderende wereld zullen we samen de perspectieven schetsen  op het vlak van de evolutie en adaptatie in dit domein. Deze veranderingen kaderen in een steeds veerkrachtiger stadsgewest. 

Op donderdag 21 november 2019 zullen we dieper ingaan op de volgende kwesties :

  • ‘s ochtends, « Wat een veranderingen sinds de eerste Brusselse ordonnantie betreffende de milieu-inspectie !  », alsook  « de juridische tools, de tools voor de planning en organisatie die voor de inspectieopdrachten worden gehanteerd ».
  • aan het eind van de voormiddag, « De verschillende types van inspecties op het terrein »
  • aan het begin van de namiddag, na de lunch die wordt aangeboden : « De samenwerkingsverbanden en partnerschappen van de inspectie ».
  • aan het einde van de namiddag, « Zich moderniseren om de milieugebonden en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan »

Ter afsluiting van de dag en na de conclusies van de debatten krijgen de deelnemers een drink aangeboden ter gelegenheid van 20 jaar inspectiewetboek.

Samengevat

Colloquium over de opdrachten en praktijken van de milieu-inspectie en hun evolutie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:                                                              

  • de grote veranderingen vanuit de wetgeving en de verschillende tools die werden ingevoerd om ze te laten naleven
  • de werking van de controle-opdrachten op het terrein
  • de samenwerkingsverbanden en de partnerschappen, een teken van dialoog en doeltreffendheid
  • de aanpassing aan een wereld in volle verandering en voor een veerkrachtige stad

Wanneer?

 - donderdag 21 november 2019 de hele dag (doelpubliek: gemeenten en politie, gewestelijke en federale besturen, professionelen, academici, verenigingen, ...)

Waar ?

Leefmilieu Brussel, Havenlaan 86C/3000 in 1000 Brussel (Thurn & Taxis-site)

 Toegangsplan

De presentaties van het colloquium

Datum van de update: 06/12/2019