14 december 2015: conferentie "Sportterreinen in goede gezondheid" (professionnels)

19/11/2015

Vanaf 1 januari 2019 zal het verboden zijn pesticiden te gebruiken op sportterreinen en speelpleinen, net als in de andere openbare ruimten van het Brussels Gewest.

Welke technieken kunnen we toepassen, welk materiaal kunnen we gebruiken, welke acties kunnen we ondernemen om te kunnen beschikken over gezonde, kwaliteitsvolle sportterreinen? Met welke impact op de gebruikers, professionele of amateursporters? En wat is er specifiek aan elk type van sportterrein: voetbal, rugby, hockey, golf, petanque, tennis, maar ook atletiekpistes en recreatieterreinen? Wat zijn de regels inzake afwijkingen, opslag, labeling en werken met fytosanitaire producten tijdens de overgangsfase?

Op deze vragen zal worden ingegaan tijdens de tweede conferentie/opleiding van de cyclus over pesticidenloze openbare ruimten.

Apis Bruoc Sella en zijn partners nodigen u uit om er, met ons sprekerspanel, over te komen debatteren. De uiteenzettingen en debatten zullen aan het eind van de dag worden gevolgd door een terreinbezoek aan een aantal sportinstallaties in het Koning Boudewijnstadion of de buurt daarrond. Tijdens dat bezoek kunt u ervaringen uitwisselen over het praktische beheer van sportterreinen zonder pesticiden.

Doelpubliek

Mensen die professioneel bezig zijn met het beheer van sportterreinen, groene ruimten, sportclubs, zowel bij de overheid als in de privésector (beheerders van gemeentelijke sportdiensten, ploegbazen van arbeiders, beheerders van diensten voor groene ruimten, beheerders van sportclubs, directeurs van sportscholen, aannemers van groene beroepen, landschapsdeskundigen, architecten, stedenbouwkundigen, milieuadviseurs, studenten, ...).

Programma

De conferentie wordt van 9u00 tot 16u30 in het Koning Boudewijnstadion georganiseerd door Apis Bruoc Sella, met de medewerking van de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De  conferentie zal worden gevolgd door een bezoek aan de installaties van het Koning Boudewijnstadion en zijn omgeving.

Inleiding: het beheer van sportterreinen door de Stad Brussel


 

Alain Courtois

Schepen van sport, Stad Brussel

Ahmed El Ktibi

Schepen van Milieu en Groene Ruimten, Stad Brussel

Op naar zero fyto voor de sportterreinen van Versailles, Frankrijk
 

Lionel Desclos

Dienstoverste Sportuitrustingen, Versailles, Frankrijk

De Brusselse sportterreinen: situatie en milieuuitdagingen

Sophie Maerckx
Apis Bruoc Sella

De vermindering van pesticiden in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel: implicaties voor de sportterreinen

Manuela de Vaulx de Champion
Leefmilieu Brussel

Pesticiden en gezondheid: welke invloed voor de sporters?

Frédéric Jomaux

Pôle Wallon de Gestion différencié

Beheer van inerte terreinen

Guillaume Hasenclever

Sandmaster

Beheer van gazonterreinen

 

Frederic Cahay

Golf van Naxhelet - Wanze

Communiceren betreffende de pesticidevermindering op sportterreinen

Marc Wollast
Apis Bruoc Sella

Focus op de specificiteiten van de verscheidene sport- of recreatieve terreinen: voetbal, golf, petanque, tennis, speelpleinen …

Robert Vanderhulst

Leefmilieu Brussel

En sprekers te bevestigen

Terreinbezoek: de installaties van het Koning Boudewijnstadion en omgeving

Dienst van sporten

Stad Brussel

Waar?

Koning Boudewijnstadion – Erehal – Marathonlaan 135, 1020 Brussel.

Deelnemen kost 15 euro (koffie, lunch en dranken inbegrepen).

Inschrijven: online

Datum van de update: 07/12/2015

Contact: 

02/672 14 27 - e-mail