U bent hier

News

 • 16/09/2019

  Leefmilieu Brussel nr. 46 : het energieverbruik optimaliseren

  De editie van september, oktober, november 2019 van Leefmilieu Brussel News, het driemaandelijks tijdschrift voor de Brusselse professionelen, staat online.

 • 11/09/2019

  5 december 2019: Colloquium GOOD SOIL - naar een duurzaam beheer van de Brusselse bodems

  15 jaar geleden werkte het Brussels Gewest een bodemordonnantie uit om de bodemverontreiniging te bestuderen en te behandelen om zo de leefomgeving van zijn inwoners te verbeteren en de sociaaleconomische uitdagingen het hoofd te bieden.

 • 11/01/2019

  Het Gewest pakt de bodemverontreiniging aan

  Iets meer dan een jaar geleden heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vier proefsites geselecteerd om het mechanisme van de publieke behandeling te testen.
 • 03/12/2018

  Leefmilieu Brussel News Nr 43: omkeerbare bouwprojecten hebben de wind mee

  Nummer 43 van Leefmilieu Brussel News stelt u het BAMB-project voor, dat verschillende aspecten van omkeerbare bouwprojecten toont.
 • 12/11/2018

  29 november: Seminarie Duurzaam bouwen over het beheer van verontreinigde bodems

  Afspraak op 29 november voor de professionelen van het terrein (bodemsaneringsaannemers, bodemverontreinigingsdeskundigen).
 • 11/10/2018

  Release van de Synthese over de Staat van het Leefmilieu, waarin we polsen naar de leefomgeving van de Brusselaars

  Aan de hand van analyses van indicatoren en tal van focussen, geeft de laatste versie van de Synthese over de Staat van het Leefmilieu (gegevens 2015-2016), zoals elke 2 jaar, een overzicht van ons Brussels Leefmilieu.
 • 27/08/2018

  Hogere premies voor de behandeling van bodemverontreiniging

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft onlangs een nieuw besluit-'premies' goedgekeurd om de kosten van studies en bodemsaneringswerken financieel te ondersteunen en alzo de kwaliteit van het milieu op zijn grondgebied te verbeteren.
 • 06/08/2018

  Compost Day (30/09/18) - Opendeurdag bij de Brusselse composteerders

  Maak op zondag 30 september kennis met de compostacties in uw buurt tijdens de Open dag van de Brusselse composteerders!
 • 29/01/2018

  Zadenbeurs en een lezing-debat rond het thema "Moestuinen en bodemverontreiniging in Brussel" – 04/02/2018

  Zware metalen, koolwaterstoffen, pesticiden, allemaal stoffen die in staat zijn de stadsgronden waarop we willen telen, verontreinigen… Dit maakt dat sommige tuinders van de Brusselse moestuinen hun toevlucht moeten nemen in het kweken in bakken of kostelijke methodes zoals het uitgraven en verva

 • 15/12/2017

  Op zoek naar een bodemverontreinigingsdeskundige ? Doe een beroep op de opdrachtencentrale.

  Bent u op zoek naar een bodemverontreinigingsdeskundige, maar bent u, als overheidsorganisatie of daarmee gelijkgesteld, onderworpen aan de regels inzake overheidsopdrachten? Spaar tijd en geld uit en doe een beroep op onze opdrachtencentrale voor bodemverontreinigingsstudies.
 • 24/05/2017

  28 juni : Colloquium “Beheer van verontreinigde bodems in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest : nieuwe ordonnantie”.

  Bent u notaris, vastgoedmakelaar, bodemverontreinigingsdeskundige, bodemsaneringsaannemer, vastgoedpromotor of bent u in het hart van uw activiteiten betrokken bij een initiatief voor een bodemverontreinigingsstudie/sanering?

 • 04/05/2017

  Colloquium: « Beheer van verontreinigde bodems in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : nieuwe wettelijke bepalingen »

  Hou nu reeds woensdag 28 juni 2017 vrij voor het colloquium « Beheer van verontreinigde bodems in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : nieuwe wettelijke bepalingen »
 • 02/05/2017

  Het jaarverslag 2016 van Leefmilieu Brussel staat online

  Leefmilieu Brussel werkt elke dag van het jaar aan de bescherming en verbetering van het leefmilieu in Brussel. Om meer te weten over de strategische acties van 2016, kan u ons jaarverslag online raadplegen.
 • 29/03/2017

  Het bodemattest, steeds eenvoudiger

  Het bodemattest is een legaal verplicht document dat nodig is bij de verkoop van een terrein in Brussel. Het nieuwe besluit vergemakkelijkt de aanvraag.
 • 09/12/2016

  Een controlecommissie voor de bodemverontreinigingsdeskundigen en bodemsaneringsaannemers

  Vanaf januari 2017 kan u uw klachten over de prestaties van de bodemverontreinigingsdeskundigen en bodemsaneringsaannemers aan de ad-hoccontrolecommissie bezorgen.
 • 04/10/2016

  Release van het Verslag over de Staat van het Leefmilieu, waarin we polsen naar de leefomgeving van de Brusselaars

  Aan de hand van analyses van indicatoren en tal van focussen, geeft het Verslag over de Staat van het Leefmilieu een overzicht van ons Brussels Leefmilieu. Ontdek deze in de gedetailleerde of de synthetische versie
 • 06/09/2016

  Leefmilieu Brussel News nr. 34 : pistes om aan een duurzame toekomst te bouwen

  In het september-oktober-novembernummer 2016 van Leefmilieu Brussel News (LBN) vindt u een speciaal dossier over mogelijke pistes om aan een duurzame toekomst te bouwen.
 • 10/03/2016

  Maak kennis met de opdrachten van de Bodemfacilitator

  De Bodemfacilitator biedt u een gratis dienst aan om u te helpen bij het beheer van verontreinigde bodems in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • 29/01/2016

  Ludieke filmpjes om het bodembeheerbeleid beter te begrijpen

  Waarom saneren? Hoe krijgt men propere bodems? Vier didactische en ludieke filmpjes ontrafelen het geheim van de verontreinigde bodems en het beheer ervan.
 • 11/12/2015

  21 januari 2016 : seminarie "innoverende technieken voor bodemsanering"

  Maak kennis met een tool die het mogelijk maakt van bij het ontwerp van een bouwproject te anticiperen op bodemsanering.
 • 23/10/2015

  Projectoproep voor collectieve compostsites 2015: deadline op 31 oktober

  Zin om een buurtcompost op te starten in Brussel? Neem deel aan de projectoproep van Leefmilieu Brussel!
 • 22/10/2015

  Word Compostmeester: de inschrijvingen voor de opleiding zijn geopend!

  Hebt u een passie voor composteren? Leefmilieu Brussel en de vzw Worms bieden u een ludieke, praktische en gratis opleiding aan.
 • 18/09/2015

  Een betere omschrijving van de risicoactiviteiten

  Onlangs werd de lijst aangepast van risicoactiviteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken.
 • 08/09/2015

  Aktes van familiale aard : niet voor elke overdracht van een onroerend goed in categorie 0 is verkennend bodemonderzoek nodig

  Sinds 31/7/2015 werd het nieuwe besluit betreffende de akten van familiale aard gepubliceerd. Dit besluit lijst een aantal overdrachtsaktes op die voortaan uitgesloten worden van de definitie van het begrip “vervreemding van zakelijk recht”.

 • 07/09/2015

  Leefmilieu Brussel News nr. 30: het label "Ecodynamische onderneming", 15 jaar en rijk aan sterren!

  Wat is het label "Ecodynamische onderneming"? Waartoe kan het dienen, 15 jaar na de invoering ervan? Dat verneemt u in het jongste nummer van Leefmilieu Brussel News (LBN).
 • 07/08/2015

  Volg een gratis opleiding composteren!

  Leer de kunst van het composteren en verminder uw afval.
 • 18/06/2015

  Bodemverontreiniging: maak kennis met onze drie nieuwe publicaties

  Bent u betrokken bij de studie en sanering van verontreinigde bodems? Maak dan kennis met onze drie nieuwe publicaties.
 • 18/06/2015

  Leefmilieu Brussel News nr. 29 : focus op het Lucht-Klimaat-Energieplan

  Wat is de inzet van het Lucht-Klimaat-Energieplan ? Geef uw mening vóór 31 juli.
 • 23/04/2015

  Leefmilieu Brussel News nr. 28 – Circulaire economie

  In het jongste nummer van Leefmilieu Brussel News (LBN) staat een speciaal dossier over de circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • 10/04/2015

  Polen haalt inspiratie uit Brussels Greenfields

  Leefmilieu Brussel lanceerde het Brussels Greenfields-programma in 2010. Het werd 50/50 gesteund door het EFRO en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het project werd in december 2014 afgesloten met een positief resultaat: 12 geselecteerde laureaten en 173.805 m² behandelde bodems.

 • 12/03/2015

  25 maart 2015: symposium "Een openbare ruimte zonder pesticiden, het is mogelijk!"

  In het raam van de “Week zonder pesticiden” organiseert Leefmilieu Brussel een symposium over de beperking van het pesticidengebruik en de alternatieve beheermethodes die hierbij kunnen helpen in het Brussels Gewest.
 • 03/03/2015

  Het leefmilieu in Europa in 2015

  Het Europees Milieuagentschap (EEA) heeft zijn evaluatie van de staat van het leefmilieu in Europa gepubliceerd.
 • 25/02/2015

  Tien jaar bodembeheer in Brussel: balans en perspectieven

  Afspraak op dinsdag 26 mei 2015 bij Leefmilieu Brussel om deel te nemen aan het colloquium "Tien jaar bodembeheer in Brussel: balans en perspectieven".
 • 24/02/2015

  Week zonder Pesticiden: “pesticideloze” activiteiten in uw buurt!

  Vrienden van de natuur, liefhebbers van mooie planten en bloemen… wist u dat pesticiden helemaal niet nodig zijn?
 • 09/12/2014

  Bestel uw kalender 2015

  Dit jaar nodigt de kalender van Leefmilieu Brussel u uit op een verrassende ontdekkingstocht naar de Brusselse biodiversiteit.
 • 14/11/2014

  Projectoproep 'wijkcomposteren' 2014

  Zin om te composteren, maar geen tuin of terras? Richt dan samen met anderen een site voor wijkcomposteren op, en neem deel aan deze projectoproep.

  Hoe werkt een wijkcomposteersite?

 • 03/06/2014

  LBN 25 - Sanering van verontreinigde bodems: verhoogde premies

  Het juninummer van LBN Leefmilieu Brussel News) is net uit. Ontdek er tegen welke voorwaarden u kan genieten van de verhoogde premies indien u een verontreinigde bodem wil saneren.

 • 12/05/2014

  Een nieuw besluit over de bodempremies om particulieren en ondernemingen te helpen bij de sanering van hun terrein

  De eigenaars en exploitanten van een perceel dat mogelijk vervuild is en die niet verantwoordelijk zijn voor die “weesvervuiling” mogen zich verheugen.

 • 22/04/2014

  Brussels Greenfields heeft vier nieuwe laureaten

  Het Brussels Greenfields-project beoogt de sanering van verontreinigde terreinen rond het kanaal.

 • 19/03/2014

  LBN 24 : De laureaten 2014 van het label 'Ecodynamische onderneming'

  Onlangs is het maartnummer van LBN (Leefmilieu Brussel News) verschenen. Daarin staat ook een dossier over de laureaten 2014 van het label "Ecodynamische onderneming".

 • 14/02/2014

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert zijn cartografische portaalsite

  De geoportaalsite van het Brussels Gewest is een “virtuele bibliotheek” van geografische informatie op gewestelijke schaal.