U bent hier

News

 • 04/11/2019

  Avond in Vorst op 6 november over de vooruitzichten voor de overstromingen?

  Stadsvernieuwingscontracten (SVC) zijn gewestelijke planningsprogramma’s waarbij meerdere gemeenten zijn betrokken.

 • 30/08/2019

  Een nieuwe regelgeving voor stormbekkens wordt van kracht

  Om tegemoet te komen aan de vraag van bepaalde gemeenten in het kader van de preventie van overstromingsrisico's, heeft Leefmilieu Brussel een ontwerpwetgeving opgesteld die een duidelijk en samenhangend kader op gewestelijk niveau moet bieden voor de exploitatie en het onderhoud van stormbekkens

 • 08/07/2019

  Field Recording Wedstrijd: vijvers en zomerbars zullen van zich laten horen !

  De Week van de Klank organiseert een wedstrijd waarbij het beste geluidsfragment (Field Recording) met een prijs wordt beloond.

 • 14/06/2019

  Een zwemverkenning van de vijvers van Brussel !

  Pak een handdoek en doe mee aan EXPEDITION SWIM voor een frisse plons deze zomer!
 • 03/06/2019

  Leefmilieu Brussel News 45: verschillende aspecten van de circulaire economie

  Ontdek het nummer van juni, juli en augustus van Leefmilieu Brussel News, het driemaandelijkse tijdschrift bestemd voor de Brusselse economische actoren. De focus ligt op de circulaire economie, met de bouwsector als vertrekpunt.

 • 21/05/2019

  Grensoverschrijdende raadpleging voorafgaand aan het project van het Vlaamse Waterbeheerplan

  Het kennisgevingsdocument van de beoordeling van milieueffecten van het toekomstige stroomgebiedbeheerplan van Vlaanderen is te raadplegen via de website van de Dienst MER en via de website voor openbare onderzoeken van de CIW.
 • 28/03/2019

  Grondwaterwinningen en geothermie : nieuws

  U werkt in de bouwsector ? U baat een grondwaterwinning uit ? U bent een dienst stedenbouw of een milieudienst van het Gewest of van 1 van de Brusselse gemeentes ? Op 1 april 2019 is een nieuwe wetgeving van kracht die u aanbelangt.
 • 01/03/2019

  Raadpleging voorafgaand aan het Waterbeheerplan 2022-2027: uw mening telt!

  Op voorstel van de Brusselse Minister bevoegd voor Leefmilieu, Energie en Levenskwaliteit heeft de Regering een document goedgekeurd dat een voorbereiding vormt op de opmaak van het 3de Waterbeheerplan voor de periode 2022-2027 dat voor eind 2021 aangenomen moet worden.
 • 28/02/2019

  Brusselse Waterdagen 2019

  Laat je onderdompelen in dit boeiende thema en doe mee met de vele gratis wateractiviteiten.
 • 11/10/2018

  Release van de Synthese over de Staat van het Leefmilieu, waarin we polsen naar de leefomgeving van de Brusselaars

  Aan de hand van analyses van indicatoren en tal van focussen, geeft de laatste versie van de Synthese over de Staat van het Leefmilieu (gegevens 2015-2016), zoals elke 2 jaar, een overzicht van ons Brussels Leefmilieu.
 • 01/03/2018

  De Brusselse ontmoetingen rond water: de 2e editie gaat door op 22 maart 2018 in Leefmilieu Brussel. Schrijf u in!

  In het kader van de Brusselse Waterdagen die doorgaan van zondag 18 maart tot zondag 25 maart 2018 organiseert het Coördinatieplatform van de wateractoren en -operatoren in het Brussels gewest de 2de editie van de Brusselse Ontmoetingen rond Water.
 • 26/02/2018

  Info Werken : Aanleggen van een tijdelijk overstromingsgebied op de zenne in Anderlercht

  Leefmilieu Brussel gaat een tijdelijk overstromingsgebied aanleggen dat een oplossing biedt in de strijd tegen de overstromingen en dat een landschappelijke meerwaarde zal vormen.

  Deze verwezenlijking zal multifunctioneel zijn en toelaten de openbare ruimte te valoriseren.

 • 09/02/2018

  Water Parcours Eau 2018. georganiseerd dankzij de steun van onder meer Leefmilieu Brussel.

  Neem deel aan de interactieve technische wedstrijd « Water Parcours Eau», georganiseerd dankzij de steun van onder meer Leefmilieu Brussel.
 • 09/02/2018

  Eerste heropenlegging van de Zenne in het Brussels Gewest gepland voor 2019

  Een stedenbouwkundige vergunning werd verleend aan Leefmilieu Brussel voor het opnieuw openleggen van een deel van de Zenne en het herstel ervan. 150 jaar na de eerste overwelvingswerken van DE Brusselse rivier betekent dit een keerpunt voor het beheer ervan.
 • 12/10/2017

  Reeds 15 jaar geleden dat de Woluwe werd opgelegd.

  Maar wat nu ? In 2002 vond de inhuldiging plaats van 650m Woluwe rivier die werden opengelegd op grondgebied van de gemeente Sint-Lambrecht-Woluwe. Sindsdien werden nog zulke projecten uitgevoerd door Leefmilieu Brussel ondermeer in valleien in Sint-Agatha-Berchem, Jette en Ukkel.
 • 02/05/2017

  Het jaarverslag 2016 van Leefmilieu Brussel staat online

  Leefmilieu Brussel werkt elke dag van het jaar aan de bescherming en verbetering van het leefmilieu in Brussel. Om meer te weten over de strategische acties van 2016, kan u ons jaarverslag online raadplegen.
 • 23/03/2017

  Leefmilieu Brussel is partner van een EFRO-project over geothermie!

  Met het oog op de promotie en kaderen van geothermie in het Brussels Gewest, is het EFRO-project BruGeo gelanceerd in januari 2016. Leefmilieu Brussel is partner van het project samen met de Université Libre de Bruxelles, de Vrije Universiteit Brussel, de Belgische Geologische Dienst en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf.
 • 22/03/2017

  Brusselse Waterdagen 2017

  Van maandag 20 tot zondag 26 maart 2017 zijn het de Brusselse Waterdagen.
 • 27/02/2017

  De Brusselse regering zet het licht op groen voor een ambitieus waterbeheerplan voor de periode 2016-2021!

  Op 26 januari 2017 keurde de Brusselse regering het nieuwe waterbeheerplan voor de periode 2016-2021 goed.
 • 23/01/2017

  Met de steun van Europa gaat Brussel voluit voor het herstel van de Zenne rivier!

  8 publieke partners waaronder het Vlaams, Waals en Brussels Gewest - vertegenwoordigd door Leefmilieu Brussel - werken samen om het herstel van onze rivieren te versnellen! De komende 6 à 10 jaar wordt meer dan 5 miljoen euro geïnvesteerd in het BHG - waarvan de helft door Europa - om de Zenne in het Brussels Gewest op te waarderen!
 • 04/11/2016

  De Brusselaars willen dat de Zenne geherwaardeerd wordt

  Uit een studie van VITO blijkt dat de Brusselaars willen dat de Zenne in de nabije toekomst wordt geherwaardeerd.
 • 10/10/2016

  Bezoekscircuit over het beheer en de nuttige aanwending van regenwater

  Leefmilieu Brussel zet de integratie van het regenwater en van zijn cyclus in de stad in de kijker tijdens een namiddag van sitebezoeken. U zal gebouwen of publieke ruimtes kunnen ontdekken die ontworpen zijn met aandacht voor de watercyclus, voorgesteld en uitgelegd door hun ontwerpers en/of gebruikers.
 • 06/06/2016

  Belgische Energie- en Milieuprijs 2016: de laureaten zijn bekend!

  De laureaten van de Belgische Energie- en Milieuprijs 2016 zijn bekend. De resultaten werden bekendgemaakt tijdens een officiële prijsuitreiking op 2 juni 's avonds, in Thurn & Taxis, in het bijzijn van diverse prominenten uit de politieke wereld, de verenigings- en de privésector.
 • 26/04/2016

  Neem deel aan de afterwork "Waterbeheerplannen. Voor de kwaliteit van onze waterlopen" op 10 mei 2016

  Wat zijn de doelstellingen en welke acties worden ondernomen om de kwaliteit van de waterlopen in het Zennebekken te verbeteren? Kom luisteren en geef uw mening!
 • 15/03/2016

  Week zonder pesticiden: activiteiten met ‘nul pesticiden’ in uw buurt!

  Vrienden van de natuur, liefhebbers van mooie planten, iedereen die houdt van een goede oogst, wist u dat het ook zonder pesticiden kan? Afspraak van 20 tot 30 maart om er meer over te weten te komen!
 • 14/03/2016

  Ontvang een gratis licentie voor EnergieID !

  U maakt deel uit van een school, een mede-eigendom of een vereniging en wilt energie besparen?

 • 02/03/2016

  22 maart 2016: technisch seminar over regenwaterbeheer

  Kom luisteren naar professionals en wetenschappers die een stand van zaken geven over de vooruitgang die inzake regenwaterbeheer geboekt is en maak op het terrein kennis met de initiatieven in dit domein. Inschrijven vóór 11 maart!
 • 01/03/2016

  20 maart: maak kennis met Brussel waterstad!

  Ter gelegenheid van Wereldwaterdag (20 maart) stelt Brussel u een reeks van activiteiten voor om "een duik te nemen" in Brussel waterstad!
 • 23/11/2015

  Het droogleggen van vijvers: een noodzakelijke beheeractie voor de goede gezondheid van de vijvers

  Net als elke winter zullen een aantal vijvers die Leefmilieu Brussel beheert gedurende enkele maanden worden drooggelegd. Die courante praktijk voor de sanering van de biotopen in kwestie maakt het ook mogelijk de installaties van de vijvers te onderhouden en te controleren.
 • 20/11/2015

  Openbaar onderzoek: water, een uitdaging voor de toekomst!

  Om de uitdagingen van morgen aan te gaan en op positieve wijze actie te ondernemen voor onze watervoorraden heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuw Waterbeheerplan uitgewerkt. Dat plan wordt van 23 november 2015 tot 31 mei 2016 aan een openbaar onderzoek onderworpen.
 • 04/11/2015

  Herstel in de natuurlijke toestand van een Zenne-arm in Anderlecht

  Voor de revitalisering van de Zenne heeft Leefmilieu Brussel de oevers van het eiland van Aa in Anderlecht heraangelegd.
 • 16/09/2015

  De omgeving van de Zenne onderhouden door Bretoense schapen

  Leefmilieu Brussel zet zijn beleid voor het milieuvriendelijke beheer van groene ruimten voort door Ouessant-schapen te gebruiken voor het onderhoud van een voorlopig braakliggend terrein langs de Zenne.
 • 16/07/2015

  Het nieuwe Waterbeheerplan wordt voorbereid

  Het Waterbeheerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de periode 2016-2021 werd onlangs in eerste lezing door de Brusselse regering goedgekeurd.
 • 10/07/2015

  De hitte: de Brusselse vissen betalen er ook een tol voor!

  Gisteren werden er dode vissen gevonden in het Brusselse kanaal te Molenbeek. De weersomstandigheden van de laatste dagen zouden dit fenomeen kunnen verklaren. Analyses zijn in uitvoering.
 • 07/07/2015

  Door het Kattebroek en het Koning Boudewijnpark stroomt een nieuwe Molenbeek

  Het herstel van de natuurlijke loop van de Molenbeek, doorheen het Koning Boudewijnpark en het Kattebroek past in de dynamiek van een algemeen regionaal beleid rond waterbeheer (Blauw Netwerk) omdat het een herwaardering van ecologische, landschappelijke en recreatieve functies koppelt aan een zuiver beheer met onder meer de aanleg van een overloopgebied om overstromingen bij hevige regenval te vermijden.
 • 29/06/2015

  Projectoproep voor projecten inzake ontwikkelingshulp die verband houden met de watersector

  Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest lanceert de eerste editie van een oproep voor projecten inzake ontwikkelingshulp die verband houden met de watersector in het Zuiden.

 • 28/05/2015

  Een nieuwe toekomst voor de site van Neerpede, vlakbij het Pajottenland

  Anderlecht, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw hebben met Leefmilieu Brussel en de Vlaamse Landmaatschappij samengewerkt aan de opstelling van een Intergewestelijk Richtplan voor de ontwikkeling en opwaardering van Neerpede-Anna-Pede-Vlezenbeek.
 • 27/05/2015

  « Drinkbussenproject » 2015

  Leefmilieu Brussel nodigt alle lagere scholen uit om zich kandidaat te stellen voor de tweede editie van het « Drinkbussenproject » ter vermindering van drankverpakkingsafval!
 • 04/05/2015

  22 mei 2015: inhuldiging van twee fototentoonstellingen over de Zenne in het BEL

  Vanaf 22 mei kunt u in het BEL de tentoonstellingen “Het Zennekanaal, een ecologische corridor in het hart van Brussel” en “Brussel, in het hart van de Zennevallei” bekijken.
 • 12/03/2015

  25 maart 2015: symposium "Een openbare ruimte zonder pesticiden, het is mogelijk!"

  In het raam van de “Week zonder pesticiden” organiseert Leefmilieu Brussel een symposium over de beperking van het pesticidengebruik en de alternatieve beheermethodes die hierbij kunnen helpen in het Brussels Gewest.
 • 03/03/2015

  Het leefmilieu in Europa in 2015

  Het Europees Milieuagentschap (EEA) heeft zijn evaluatie van de staat van het leefmilieu in Europa gepubliceerd.
 • 24/02/2015

  Week zonder Pesticiden: “pesticideloze” activiteiten in uw buurt!

  Vrienden van de natuur, liefhebbers van mooie planten en bloemen… wist u dat pesticiden helemaal niet nodig zijn?
 • 09/12/2014

  Bestel uw kalender 2015

  Dit jaar nodigt de kalender van Leefmilieu Brussel u uit op een verrassende ontdekkingstocht naar de Brusselse biodiversiteit.
 • 03/11/2014

  De biodiversiteit verhogen dankzij schapen

  Leefmilieu Brussel zet zijn beleid voor het milieuvriendelijke beheer van de groene zones voort door een stuk tijdelijk braakland langs de Zenne te laten begrazen door Bretoense schapen.
 • 03/04/2014

  Nieuwe folder: 10 tips voor een slim watergebruik

  Water is een schaars en kostbaar goed dat ook bij ons beschermd moet worden. Met onze 10 basistips komt u te weten hoe dat kan.