12 maanden van burgermetingen tegen de luchtvervuiling in Brussel

07/09/2020
Affiche luchtzoekers

De vzw Luchtzoekers lanceert met de steun van Leefmilieu Brussel, de Brusselse minister van Leefmilieu Alain Maron, de stichting Bloomberg Philanthropies en 17 gemeenten van het Brussels Gewest een campagne voor burgerwetenschap om de sterk verontreinigde zones van de hoofdstad te identificeren en aan te pakken. 

Voor deze campagne zullen 50 Brusselaars worden uitgenodigd om gratis de concentraties  stikstofdioxide (NO2) voor hun huis te meten van en dat van oktober 2020 tot oktober 2021. Zo zullen de deelnemers de kwaliteit kennen van de lucht die ze tijdens een jaar inademen. Interesse? Schrijf u in vóór 13 september! 

Bovenop de 50 burgers die zullen worden geselecteerd om deel te nemen aan het project zullen ook meer dan 60 scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deelnemen aan de campagne door metingen uit te voeren op hun speelplaats. 

Een onuitgegeven omvang voor een cruciale uitdaging voor de volksgezondheid

Op Europees niveau is de omvang van dit project onuitgegeven: het zal immers de eerste keer zijn dat een meetproject rond NO2 door burgers zo lang zal duren (12 maanden).  

De gegevens die tijdens dit project worden verzameld, zullen worden geanalyseerd door een onafhankelijk laboratorium en zullen toelaten de zones te identificeren en in kaart te brengen waar de verontreiniging de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) overschrijdt en waar prioritair actie zou moeten worden ondernomen. 

In België is de luchtvervuiling een echt probleem voor de volksgezondheid.  Volgens een recent rapport van het Europees Milieuagentschap zou de luchtverontreiniging 9.380 vroegtijdige overlijdens per jaar veroorzaken. In 2016 zou stikstofdioxide verantwoordelijk geweest zijn voor 1600 vroegtijdige overlijdens (in Frans) in ons land. Tal van studies  bewijzen dat de luchtvervuiling meer bepaald nefaste gevolgen heeft op de gezondheid van kwetsbare personen en in het bijzonder kinderen: verminderde longfunctie, meer gevallen van astma en chronische bronchitis, verhoging van het risico op obesitas, diabetes, neurologische problemen en depressie. 

Meer info over de Luchtzoekers

 

Datum van de update: 07/09/2020