11 maart 2020 : Rondetafel - moestuin - gezamenlijke uitwerking van een gids voor een levende bodem in Brussel (professionnels)

21/01/2020

De Good Food-strategie beoogt sinds 2016 de ontwikkeling van een duurzaam voedingssysteem in het Brussels Gewest via de ondersteuning van nieuwe stadslandbouwprojecten.  De strategie omvat een hele reeks van maatregelen, van boer tot bord, met als doel om uit te groeien tot een meer autonome stad op het vlak van voedselvoorziening voor de burgers. Om die doelstellingen te bereiken, is het voor het Gewest van essentieel belang om over gezonde en levende bodems te kunnen beschikken.

Tot nog toe heeft de onderafdeling Bodems zich exclusief gewijd aan het beheer van verontreinigde percelen om het grondgebied van het Gewest te saneren.  De bodem werd beschouwd als een relatief ‘inerte’ structuur die al dan niet verontreinigd kon zijn.  Met de lancering van het Good Soil- project eind 2019 willen we een stap verder zetten door het opzetten van een globale strategie om het beheer en de bescherming van de bodem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren. 

Een van de eerste stappen van het Good Soil-project is om de aanleg van moestuinen op het Brussels grondgebied te vergemakkelijken.  De achterliggende idee is het grote publiek te informeren over de technieken voor de verbetering van de bodemkwaliteit vanuit een gezondheidsgebonden, agronomisch en biologisch perspectief.  Daartoe willen we een praktische gids en webpagina’s uitwerken om concrete oplossingen aan te bieden voor de meest voorkomende bodemproblemen, vanaf de aanleg tot de exploitatie van een moestuin.

We willen deze gids baseren op adviezen van actoren op het terrein. Daarom nodigen we iedereen die geïnteresseerd is in de promotie van, of die betrokken is bij stadslandbouwprojecten uit voor een rondetafel.  Het doel is om van gedachten te wisselen over het onderwerp en om de thema’s te bepalen die in deze gids aan bod moeten komen.

  • Wanneer? 11 maart 2020 om 9 uur
  • Waar? Sylva-zaal
    Leefmilieu Brussel
    Havenlaan 86C/3000
    1000 Brussel
  • Voor wie? Iedereen die geïnteresseerd is in de promotie van de stadslandbouw of die betrokken is bij een stadslandbouwproject.
  • Inschrijving: vanaf 1 februari via het inschrijvingsformulier.
Datum van de update: 20/02/2020