03/12 : Colloquium Good Soil 2021 - Bodem beschermen voor de biodiversiteit en het klimaat (professionnels)

09/11/2021

UPDATE: Aangezien de laatste gezondheidsmaatregelen zal de colloquium via videoconferentie worden gehouden. De datum, de tijd en het programma worden gehandhaafd. Inschrijven is nog mogelijk tot 01/12. Degenen die zich reeds hebben ingeschreven, krijgen de videoconferentielink enkele dagen voor de conferentie toegestuurd.

Leefmilieu Brussel is in 2019 met de Good Soil-strategie gestart. In een tijdsspanne van 2 jaar werden verschillende hulpmiddelen en projecten ontwikkeld die reeds bijdragen tot een beter beheer van de Brusselse bodems. Teneinde de eerste bijdrage van de Good Soil-strategie voor te stellen heeft Leefmilieu Brussel zowel professionelen als burgers uitgenodigd om hun ervaringen uit het veld te komen delen.

Volledig programma - Inschrijving

Tijdens dit colloquium zullen de presentaties en discussies met name gaan over :

  • De resultaten van de studie Good Soil en de enquête voor het grote publiek en professionals
  • De Index voor Bodemkwaliteit in Brussel (IBKB) en zijn toepassing door burgers en professionals
  • De Praktijkgids ‘Levende bodem en standslandbouw’ en de feedback betreffende de veldervaringen

Praktische informatie

Ten gevolge van de laatste sanitaire maatregelen, zal het colloquiumdoorgeen via videoconferentie. De datum, het uur en deprogrammatie blijven behouden.De personen die al ingeschreven zijn zullen de link naar de videoconferentie enkele dagen voor het colloquium ontvangen.

Datum: vrijdag 03/12/21, 9u30-12u30

De inschrijving is gratis maar verplicht (uiterste datum: 01/12/2021)

Datum van de update: 30/11/2021