U bent hier

Onze strategische doelstellingen

Onze visie is een langetermijnvisie. Om ze concreet te maken, willen wij coherente sturende keuzes definiëren en duidelijke, ambitieuze en haalbare strategische doelstellingen definiëren om de uitdagingen voor ons Gewest in kaart te brengen, zoals ze vooropgesteld zijn door de Regering.

DE ORIËNTATIES DIE DE REGERING VOOROPSTELT, WORDEN TOEGELICHT IN: 

Datum van de update: 18/05/2020