U bent hier

EMAS-registratie voor Leefmilieu Brussel

Sinds haar oprichting heeft Leefmilieu Brussel altijd een voorbeeldfunctie willen vervullen  op het vlak van milieubeheer. De Directieraad heeft daarom sinds 1998 een « Milieubeleidsverklaring » goedgekeurd die moet worden uitgevoerd op alle door LB-beheerde sites.

In 2014, naar aanleiding van de verhuizing van zijn hoofdzetel, heeft LB zich tot doel gesteld om voor een optimale organisatie en een betere follow-up van de eigen milieuacties te zorgen. Dit met name door het invoeren van een milieubeheersysteem dat in overeenstemming is met de Europese EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) en op basis van norm ISO 14001.

We doen wat we vertellen

Wie een EMAS registratie bezit, toont zijn ecologische engagement. Het is een bewijs naar de buitenwereld: we doen wat we vertellen. Het dwingt een organisatie om naar haar milieuprestaties te kijken, deze te verbeteren en de resultaten naar buiten toe te communiceren. En dit continu.

Sinds oktober 2018 zijn we officieel conform EMAS, een goed begin.

Leefmilieu Brussel heeft als eerste gewestelijke publieke instantie in het Brussels Gewest de EMAS- registratie verkregen; een prestigieuze milieumanagementtool die in de bedrijfswereld veel aanzien geniet.

Ons milieubeheersysteem richt zich op de volgende elementen:

  • Het promoten van een actieve mobiliteit voor de werknemers en onderaannemers en de optimalisering van het goederenvervoer;
  • Het beperken van het water-, gas- en elektriciteitsverbruik;
  • Het ontwikkelen van een beleid van duurzame aankopen en het verbruik van grondstoffen verminderen.

Drie sterren voor het (nieuwe) Label Ecodynamische Onderneming

Na het behalen van de EMAS-registratie heeft de hoofdzetel van Leefmilieu Brussel voor de tweede maal 3 sterren behaald voor het Label Ecodynamische onderneming. LB ontving dus als een van de eerste organisaties het Label Ecodynamische onderneming  2.0. tijdens de plechtige uitreiking van de labels.

Meer weten ?

Datum van de update: 06/04/2021