U bent hier

EMAS-registratie voor Leefmilieu Brussel

Sinds haar oprichting heeft Leefmilieu Brussel altijd een voorbeeldfunctie willen vervullen  op het vlak van milieubeheer. De Directieraad heeft daarom sinds 1998 een « Milieubeleidsverklaring » goedgekeurd die moet worden uitgevoerd op alle door LB-beheerde sites.

In 2014, naar aanleiding van de verhuizing van zijn hoofdzetel, heeft LB zich tot doel gesteld om voor een optimale organisatie en een betere follow-up van de eigen milieuacties te zorgen. Dit met name door het invoeren van een milieubeheersysteem dat in overeenstemming is met de Europese EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) en op basis van norm ISO 14001.

We doen wat we vertellen

Wie een EMAS registratie bezit, toont zijn engagement. Het is een bewijs naar de buitenwereld: we doen wat we vertellen. Dit systeem biedt een kader waarbinnen een organisatie haar milieuprestaties kan analyseren, verbeteren en de resultaten voortdurend aan de buitenwereld kan meedelen.

Sinds oktober 2018 zijn we officieel conform EMAS, maar met de gezondheidscrisis van begin maart 2020 als gevolg van Covid, hebben we echter om opschorting van de Europese registratie verzocht en hebben we een uitbreiding voorbereid van de processen in verband met onze opdrachten om een reeks indirecte milieuaspecten te bestrijken die door onze administratie worden gegenereerd.

De milieuverklaring waarmee de tweede EMAS-cyclus van Leefmilieu Brussel wordt geopend, en die de in 2020 en 2021 behaalde resultaten voor stelt, is beschikbaar.

Leefmilieu Brussel is de eerste gewestelijke publieke instantie in het Brussels Gewest die de EMAS- registratie heeft verkregen; een prestigieuze milieumanagementtool die in de bedrijfswereld veel aanzien geniet.

Het milieubeheersysteem van de tweede cyclus heeft een programma ter verbetering van de milieuprestaties vastgesteld dat is opgebouwd rond 12 strategische doelstellingen voor intern milieubeheer en 9 strategische doelstellingen die verband houden met de specifieke opdrachten van Leefmilieu Brussel. De details van deze doelstellingen zijn vermeld in de milieumanagementverklaring van 11.02.2022, die hier kan worden geraadpleegd.

Ons milieubeheersysteem voor de eerste cyclus had een programma ter verbetering van de milieuprestaties opgesteld, gebaseerd op negen specifieke doelstellingen en was gebaseerd op de volgende elementen:

  • Het promoten van een actieve mobiliteit voor de werknemers en onderaannemers en de optimalisering van het goederenvervoer;
  • Het beperken van het water-, gas- en elektriciteitsverbruik;
  • Het ontwikkelen van een beleid van duurzame aankopen en het verbruik van grondstoffen verminderen.

Drie sterren voor het (nieuwe) Label Ecodynamische Onderneming

Na het behalen van de EMAS-registratie heeft de hoofdzetel van Leefmilieu Brussel voor de tweede maal 3 sterren behaald voor het Label Ecodynamische onderneming. LB ontving dus als een van de eerste organisaties het Label Ecodynamische onderneming  2.0. tijdens de plechtige uitreiking van de labels.

Meer weten ?

Datum van de update: 20/05/2022