U bent hier

Hoe solliciteren?

Hoe zich registreren?

Hoe een profiel creëren?

Om een profiel te creëren moet je op een werkaanbieding klikken en vervolgens op “Solliciteer nu”. 

Indien je geen aanbieding ziet die jou interesseert, klik je op “Mijn spontane sollicitatie”.

Er zal je gevraagd worden een vragenlijst in te invullen. Eens deze vragenlijst is ingevuld en verstuurd zal je een bevestigingsmail ontvangen met de vraag een tweede formulier in te vullen opdat je kandidatuur volledig zou zijn en om op de hoogte te worden gehouden van onze nieuwe werkaanbiedingen die overeenstemmen met jouw profiel.   

Hoe toegang krijgen tot je profiel?

Bij het indienen van je kandidatuur heb je een e-mail gekregen met jouw e-mailadres en een paswoord. Vul deze in via de tab “Mijn profiel” die zich op de pagina “werkaanbiedingen” bevindt om je profiel te raadplegen.

Ik ben mijn paswoord vergeten. Wat moet ik doen?

Klik op de tab “Mijn profiel” en typ jouw e-mailadres in de rubriek “Paswoord vergeten”, klik op “Verzenden” en we bezorgen je een nieuw paswoord.  

Hoe de gegevens van mijn account wijzigen en updaten?

Klik op de tab “Mijn profiel” , vul je paswoord en e-mailadres in en wijzig de gegevens in “Persoonsgegevens”. 

Met wie kan ik contact opnemen wanneer ik vragen heb?

Indien je vragen hebt over een aangeboden functie kan je contact opnemen met onze Selectiedienst via het volgende e-mailadres: human.resources@leefmilieu.brussels of telefonisch op 02/435 48 09.
 

Aanwervings- en selectieprocedure

Welke zijn de verschillende functies?

Er bestaan meerdere categorieën van functies bij Leefmilieu Brussel.  Wanneer je een account hebt aangemaakt, heb je de mogelijkheid in de tab “Professionele informatie” de categorieën van functies te selecteren die je interesseren en het vakje “Jobalert” aan te vinken, waardoor je de nieuwe werkaanbiedingen zal ontvangen die overeenstemmen met de categorieën van functies die je op voorhand hebt gekozen.

Hoe dien ik mijn kandidatuur in bij Leefmilieu Brussel?

Indien je wil solliciteren voor een werkaanbieding:

  •  Klik op de aanbieding van je keuze en vervolgens op “Solliciteer nu” en vul het formulier in. 

Indien je spontaan wil solliciteren:

  • Klik op “Mijn spontane sollicitatie” en vul het formulier in.  

Hoe weet ik of mijn kandidatuur goed werd ontvangen?

Een ontvangstbewijs wordt automatisch naar je e-mailadres gestuurd.  Controleer ook je Spam.

Ik heb mijn kandidatuur verstuurd en heb nog geen antwoord gekregen. 

Indien je gesolliciteerd hebt voor een werkaanbieding zal je een antwoord via e-mail krijgen. Dat kan 3 à 4 weken duren.  

Indien je spontaan gesolliciteerd hebt zal je binnen de 48h een antwoord via e-mail krijgen.

Kan ik voor meerdere werkaanbiedingen solliciteren?

Ja, je kan je kandidatuur stellen voor meerdere werkaanbiedingen tegelijkertijd. 

Volg dezelfde stappen als voor “solliciteren “ (cf. “Hoe dien ik mijn  kandidatuur in bij Leefmilieu Brussel? “). De informatie betreffende je kandidaturen bevindt zich op je profiel.   Update indien nodig de gegevens en bevestig je kandidatuur voor de gewenste functie.

Opgelet, houd rekening met het vereiste profiel en je competenties. 

Kan ik een afspraak maken? 

Om een afspraak te bekomen moet je eerst en vooral solliciteren voor een werkaanbieding.  De Selectiedienst analyseert de kandidaturen samen met de aanwervende manager en klasseert ze in 2 categorieën: “weerhouden voor een interview” en “niet weerhouden voor een interview”.  De Selectiedienst zal contact opnemen met de weerhouden kandidaten om ze uit te nodigen voor een selectiegesprek. 

De niet-weerhouden kandidaten zullen een antwoord krijgen via e-mail. 

Ik ben uitgenodigd voor een test of een gesprek, maar ik kan niet aanwezig zijn.  Met wie kan ik contact opnemen?

Neem contact op met onze Selectiedienst via het volgende e-mailadres: human.resources@leefmilieu.brussels of telefonisch op 02/435 48 09.

De werkaanbieding specificeert geen deadline om een kandidatuur in te dienen? 

Indien geen enkele deadline is opgenomen in de werkaanbieding, betekent dit dat je kan solliciteren zolang de werkaanbieding op onze website staat.

Welke diploma’s worden gevraagd om te solliciteren?

Als overheidsinstelling zijn we verplicht de diplomavereisten na te leven zoals vermeld in de werkaanbieding.

We aanvaarden geen kandidaturen met een lager of hoger diploma dan het vereiste diploma. 

bijv. : indien het gevraagde diploma in de werkaanbieding een bachelor-diploma betreft  dan zullen enkel houders van een bachelor-diploma in aanmerking worden genomen. De kandidaturen van kandidaten met een GHSO (Getuigschrift Hoger Secundair Onderwijs) of een Master zullen worden geweigerd. 

Hoe verloopt de selectieprocedure?

Eens je kandidatuur is weerhouden voor een functie zal de Selectiedienst contact met je opnemen om een afspraak te maken voor een selectiegesprek.

In functie van de aanbieding zal er gevraagd worden  deel te nemen aan psychotechnische testen, een persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen en/of deel te nemen aan bijkomende testen (technische testen, assessmentproef,...). Bepaalde geïnformatiseerde testen kunnen vanop afstand worden afgenomen. De toegang tot deze testen zal je worden bezorgd via je e-mailadres. Andere testen zullen in de kantoren van Leefmilieu Brussel worden georganiseerd. 

Het selectiegesprek zal altijd voor een selectiejury plaatsvinden.  Deze jury bestaat uit 2 à 3 personen. 

Hoeveel tijd neemt de procedure in beslag?

Het is moeilijk een gemiddelde duur voor de procedure te ramen.  Dit hangt af van de complexiteit van het gezochte profiel en het aantal weerhouden kandidaturen.

Hoe kan je een werkaanbieding opslaan?

Je kan op het pdf-icoontje klikken dat zich onder de titel van elke werkaanbieding bevindt en ze vervolgens opslaan op een  plaats naar keuze. 

Opgelet: van zodra de werkaanbieding offline is, is het niet langer mogelijk ze online te raadplegen.  Vergeet ze dus niet op te slaan!
 

Vergoeding & uurregeling

Hoe wordt het vergoedingsniveau van een functie bepaald?

In de overheidssector is de functie van een medewerker verbonden aan een graad en een niveau.

Elk niveau is samengesteld uit graden.

De graden van de contractuele personeelsleden zijn verbonden met de volgende schalen: 

NIVEAU A

Ingenieur:  I111

Attaché : A101

NIVEAU B

Assistent:  B101

NIVEAU C

Adjunct:  C101

NIVEAU D

Klerk:  D101

De weddeschalen die van kracht zijn in het instituut zijn opgenomen in bijlage II van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Welke zijn de voordelen?

  • Maaltijdcheques (8 euro)
  • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie
  • Een hospitalisatieverzekering
  • Een MIVB-abonnement
  • Een tegemoetkoming in het abonnement van de NMBS, TEC, De Lijn
  • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
  • Mogelijkheid tot kinderopvang in juli en augustus
  • Mogelijkheid om in te schrijven in de crèche in de buurt (onder bepaalde voorwaarden).

Op hoeveel dagen verlof heeft men recht? 

De medewerkers van Leefmilieu Brussel hebben recht op 35 dagen verlof per volledig jaar op voorwaarde dat ze voltijds werken. 

Na 5 jaar dienstanciënniteit krijg  je een extra verlofdag. Na 10 jaar anciënniteit krijg je nog een extra verlofdag (max 37 dagen verlof per volledig werkjaar bij voltijds tewerkstelling). 

Het systeem van specifieke verloven is uitgebreid (ouderschapsverlof, omstandigheidsverlof, etc.)

Wat zijn de uurregelingen?

Alle personeelsleden van Leefmilieu Brussel presteren 38 uren  per week.  De uurregeling is opgenomen in het arbeidsreglement van Leefmilieu Brussel.

Voor het administratief personeel is de flexibele uurregeling van toepassing. 

Typedag (ter informatie):      
Flexibele uurregeling (aankomst) 07u30 tot 09u30
Vaste uurregeling 09u30 tot 12u00
Middagpauze (min. 30’ - max. 02h00) 12u00 tot 14u00
Vaste uurregeling 14u00 tot 16u00
Flexibele uurregeling (vertrek) 16u00 tot 18u00

 

Voor het terreinpersoneel is een vaste uurregeling van toepassing.  De uurregeling hangt af van het profiel.

De specifieke uurregelingen op het terrein worden vermeld in de werkaanbieding.

Is telewerken toegelaten? 

Telewerken is toegestaan onder bepaalde voorwaarden, die variëren naargelang de functies.
 

Hoe kan men Leefmilieu Brussel bereiken?

Toegangsplan

Datum van de update: 11/03/2020