U bent hier

Milieu wetgeving

 1. Internationale  verdragen, overeenkomsten en akkoorden
 2. Europese wetgeving
 3. Federale wetgeving
 4. Gewestelijke wetgeving (.xlsx)
 5. Lokale wetgeving :

De inventarissen en hyperlinks die afgebeeld worden op deze pagina zijn enkel van informatieve waarde. Leefmilieu Brussel garandeert hier niet de exhaustiviteit van noch de actualiteit. De informatie op deze pagina brengt de verantwoordelijkheid van Leefmilieu Brussel niet in het gedrang. Bepaalde hyperlinks verwijzen naar internet sites van andere organisaties. Leefmilieu Brussel garandeert niet de pertinentie, actualiteit, exhaustiviteit, of correctheid van deze externe informatiebron en wijst elke verantwoordelijkheid af wat dit betreft.

Bepaalde hyperlinks zijn (nog) niet beschikbaar. Hier vindt u de te volgen procedure om toegang tot de gezochte teksten te verkrijgen :

Voor ministeriële omzendbrieven op het gewestelijke niveau:

 • Raadpleeg de website van Justel;
  • In de rubriek “ juridische aard” selecteert u “ministeriele omzendbrief”;
  • In de rubriek “afkondigingsdatum” geeft u de datum aan die weergegeven wordt in de titel van de gezochte tekst;
  • Beëindig uw opzoeking door op de knop “opzoeking” te klikken.

Voor een overzicht van de federale teksten inzake leefmilieu:

 • Raadpleeg de website van Justel;
  • In de rubriek “ juridische aard” selecteert u het gezochte type akte (“wet”, “koninklijk besluit”, “ministerieel besluit”, …)
  • In de rubriek “woord” geeft u “leefmilieu” aan;
  • Beëindig uw opzoeking door op de knop “opzoeking” te klikken.
Datum van de update: 13/01/2020