U bent hier

Milieu wetgeving

  1. Internationale  verdragen, overeenkomsten en akkoorden
  2. Europese wetgeving
  3. Federale wetgeving (.xlsx)
  4. Gewestelijke wetgeving (.xlsx)
  5. Lokale wetgeving :

De inventarissen en hyperlinks die afgebeeld worden op deze pagina zijn enkel van informatieve waarde. Bepaalde hyperlinks verwijzen naar internet sites van andere organisaties. Leefmilieu Brussel garandeert niet de pertinentie, actualiteit, exhaustiviteit, of correctheid van deze externe informatiebron en wijst elke verantwoordelijkheid af wat dit betreft.

Datum van de update: 03/06/2022