U bent hier

Toegang tot milieu-informatie

Hebt u een vraag over het leefmilieu? Welke vraag u ook hebt, u hebt recht op een antwoord van de overheid.
De Europese richtlijnen legden dit recht enkele jaren geleden vast in het belangrijke internationale Verdrag van Aarhus en het maakt nu deel uit van het Brusselse recht.

Wat is milieu-informatie?

 • Elke informatie in schriftelijke, visuele, mondelinge of elektronische vorm over:
  de staat van lucht, water, bodem, specifieke landschappen en natuurgebieden, biologische diversiteit, genetisch gemodificeerde organismen, enz. En de interactie tussen deze elementen;
 • factoren zoals bepaalde stoffen, energie, lawaai, lozingen, afval, enz. die een invloed kunnen hebben op het milieu;
 • de administratieve en beleidsmatige maatregelen, de wettelijke regels, de plannen en programma’s, de evaluatie van de gevolgen, enz.;
 • rapporten over de toepassing van de milieuwetgeving;
 • economische analyses en hypothesen;
 • de staat van de volksgezondheid, de veiligheid van de burger, enz.

Wie mag milieu-informatie opvragen?

Om het even wie! Het is niet nodig om de vraag te verantwoorden. Dat betekent dat het ook niet nodig is dat u Belg bent, of Brusselaar. U moet zelfs niet in Brussel wonen.

Krijgt u altijd de informatie die u vraagt?

Als de informatie bestaat en ze mag worden vrijgegeven, dan krijgt u een antwoord.

In sommige situaties mag de overheid weigeren om informatie geheel of gedeeltelijk vrij te geven. Bijvoorbeeld als het gaat om informatie die wordt beschermd omwille van het handelsgeheim, de nationale veiligheid, de milieubescherming (bijvoorbeeld een weigering om informatie te geven over de lokalisatie van een bedreigde soort), strafrechterlijke documenten, persoonlijke gegevens bij een beslissing die betrekking heeft op een individuele persoon, enz.

De overheid kan ook weigeren om gevolg te geven aan uw vraag, als ze te vaag is of als u ze onrechtmatig stelt.

Binnen welke termijn mag u een antwoord verwachten?

De overheid moet u de informatie bezorgen binnen de termijn die u vooropstelt in uw aanvraag, tenminste als deze termijn redelijk is.
In alle andere gevallen, moet u uw antwoord zo snel mogelijk krijgen, met een maximale termijn van een maand.

Als het antwoord op uw vraag ingewikkeld is of omvangrijk, kan de overheid de termijn met een maand verlengen. Ze moet u hiervan wel op de hoogte brengen.

Bij wie kunt u milieu-informatie vragen?

Bij elke overheidsdienst die over milieu-informatie beschikt. U kunt dus informatie opvragen bij uw gemeente, Leefmilieu Brussel – BIM, het kabinet of de minister voor Leefmilieu, de federale overheid, het Vlaamse en Waalse Gewest.

Met het oog op het informeren van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de verontreinigende stoffen en afvalstoffen, geproduceerd door de grote bedrijven die er zijn gevestigd, heeft Leefmilieu Brussel een website ter beschikking gesteld met informatie over dit onderwerp . Zo geeft de volgende link meer informatie over het Europese register van de uitstoot en overbrengingen van verontreinigende stoffen en in het bijzonder de gegevens die het bevat.

Hoe kunt u de informatie raadplegen of opvragen?

Daarover vindt u alle details in de rubriek ‘Praktische adviezen’.

Betreffende de bevoegdheden van Leefmilieu Brusssel

 • Voor aanvragen rond dossiers van de milieupolitie (Inspectie), dient de vraag bij voorkeur via het hiervoor bestemde formulier te gebeuren, per e-mail of per post.
 • Voor aanvragen rond milieuvergunningen moet de vraag verplicht schriftelijk worden ingediend met het hiervoor bestemde formulier.
 • Voor aanvragen om toegang tot milieu-informatie rond van de bodem studies, gelieve de formulier te vullen op de bodem formulieren pagina.
Aanvragen voor milieu-informatie      
  Pdf versie Word versie Online formulieren
Aanvraag om toegang tot milieu-informatie (Milieupolitie/Inspectie)  Aanvraag om toegang tot milieu-informatie (Milieupolitie/Inspectie) (.pdf) Aanvraag toegang tot milieu-informatie (.doc). irisbox
Aanvraag voor het raadplegen van een milieuvergunning (Vergunningen) Aanvraagformulier voor het raadplegen van een milieuvergunning (Vergunningen) (pdf) Aanvraagformulier voor het raadplegen van een milieuvergunning (Vergunningen) (.doc).  
Aanvraag om toegang tot milieu-informatie specifiek voor bodemonderzoeken Bodem formulieren  

Klik op het bijhorende formulier om uw aanvraag te vervolledigen.

Datum van de update: 03/07/2020

Contact: 

Om een aanvraag voor toegang tot informatie in te dienen in verband met het bodemkadaster, een dossier van de milieupolitie of een milieuvergunning, gelieve ons het hiervoor bestemde formulier ingevuld toe te sturen.

Voor elke andere inlichting, kan u rechtstreeks contact opnemen met de dienst Info-Leefmilieu van Leefmilieu Brussel:

 • Telefoonummer: 02 775 75 75. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur. Buiten deze uren kan u steeds een bericht inspreken op ons antwoordapparaat. Wij zullen u dan contacteren tijdens de openingsuren.
 • Per e-mail  via het e-mailadres: info@leefmilieu.brussels of  per post : Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis site, Havenlaan 86C, 1000 Brussel. 

Adviezen :

 • Hoe preciezer u uw vraag formuleert, hoe sneller u een antwoord krijgt.
 • Aarzel niet om informatie te zoeken op deze website. Leefmilieu Brussel doet al het mogelijke om zoveel mogelijk informatie langs deze weg beschikbaar te stellen.