U bent hier

Overheidsopdrachten

Leefmilieu Brussel neemt deel aan de informatisering van processen en de dematerialisering van transacties i.v.m. de overheidsopdrachten via webapplicaties.

Het gaat in het bijzonder om het gebruik van applicaties die worden aangeboden via het e-Procurementplatform dat door de federale overheid werd ontwikkeld en meer specifiek “e-Notification” voor de publicatie van de overheidsopdrachten en “e-Tendering” voor het ontvangen van offertes in elektronisch formaat.

Logo e procurement

De voordelen van deze applicaties zijn:

  • een grotere doeltreffendheid en efficiëntie van de aankoopprocedures;
  • een administratieve vereenvoudiging;
  • de transparantie van de procedures voor overheidsopdrachten;
  • een betere mededinging.

Momenteel publiceert Leefmilieu Brussel zijn opdrachten waarvan het bedrag de nationale publicatiedrempel overschrijdt via het e-Notificationplatform.

Raadpleeg de open opdrachten

Sommige opdrachten vragen nu reeds het gebruik van het e-Tenderingplatform voor de indiening van offertes. Om ze te beantwoorden worden de inschrijvers uitgenodigd zich in te schrijven via https://my.publicprocurement.be.

Onze administratie zal het gebruik van e-Tendering geleidelijk veralgemenen voor het indienen van de offertes voor alle opdrachten van meer dan € 30.000 excl. btw.

Datum van de update: 14/02/2022