U bent hier

Ongeoorloofd achterlaten of sluikstorten van afval in de openbare ruimte

Stelt u vast dat ongeoorloofd afval wordt achtergelaten of gestort in de openbare ruimte en wilt u dit melden?

Neem contact op met de klachtenafdeling van Net Brussel. Die kan:

  • de inbreuk vaststellen middels een proces-verbaal;
  • een administratieve boete opleggen, maar kan ook
  • afval verwijderen op kosten van de overtreders.
Datum van de update: 01/03/2021