U bent hier

23/11/2016 : Colloquium - De milieu-inspectie is er voor iedereen

Programma

8u30 : Ontvangst met koffie en registratie van de deelnemers

Het wettelijk kader: het Inspectiewetboek en zijn nieuwigheden, voormiddagsessie onder voorzitterschap van Katrien Van den Bruel.

 • 9u15 : Opening van het colloquium door Céline Fremault, minister bevoegd voor Leefmilieu
 • 9u30 – 9u50 :« Het evaluatieproces na 15 jaar van toepassing van de Inspectieordonnantie dat uiteindelijk geleid heeft tot het nieuwe wetboek », door Katrien Van den Bruel, hoofd van de onderafdeling Preventieve politie en dierenwelzijn
 • 9u50 – 10u10 : « Enkele grote veranderingen van het nieuwe wetboek : één vork van administratieve geldboetes, het dwangsommenstelsel, de afschaffing van de noodzaak van getuigen" door Marie-Astrid Massa, departementshoofd procedures
 • 10u10 – 10u30 : « Evaluatie van het milieurisico van de ondernemingen: een middel voor het prioriteren en plannen van de inspecties in het raam van het vijfjaarlijkse inspectieplan», door Khaled Lahmar, inspecteur Dienst Risicobedrijven
 • 10u30 – 11u00 : Vragen-antwoorden en debat met de zaal

11u00 : koffiepauze

 • 11u30 : De middelen van de inspectie die ten dienste staan van iedereen en hulp bieden bij de naleving van de milieuwetgeving
 • 11u30 – 11u40 : « Het nieuwe vademecum of hoe de wetgeving op een duidelijke en verstaanbare manier uitleggen, zowel aan de professionelen als aan het grote publiek », door Marie-Astrid Massa
 • 11u40 – 11u50 : « Focus op de nuttige informatie beschikbaar via de website, door Patrick Nélis, operationele raadgever
 • 11u50 – 12u00 : « Het kwaliteitstoezicht en de update van onze procedures, brieven, documenten,… onder ISO 9001 vorm », door Kevin Nérinckx, beheerder transversale projecten
 • 12u00 – 12u30 : Vragen-antwoorden en debat met de zaal

12u30 : Middag pauze

 • De "Win Win"-partnerschappen van de inspectie en de toekomstperspectieven, namiddagsessie onder voorzitterschap van Vincent Cauchie, hoofd van de onderafdeling Curatieve politie
 • 14u00 – 14u15 : « De studies over de alternatieve administratieve geldboetes en het dwangsommenstelsel », door Robertine Degrave, beheerder administratieve procedures
 • 14u15 – 14u30 : « De vergunningen, tot uw dienst! », door Johan Leon, Departement technische inrichtingen en vrijwillige acties van de afdeling Vergunningen en partnerschappen
 • 14u30 – 14u45 : « De Memo’s Of Understanding (MOU) met de gemeenten, historiek en inhoud », door Vincent Cauchie
 • 14u45 – 15u00 : « De resultaten van de enquête over de memo’s of understanding (MOU) bij de gemeenten en de toekomstperspectieven», door Olivier EVRARD, leefmilieu raadgever bij Brulocalis
 • 15u00 – 15u15 : « De samenwerking op het gebied van de preventie van zware ongevallen (SEVESO-bedrijven) », door Isabelle Borgonjon, raadgever bij de Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s van FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, en Tuan Khai Tran, inspecteur Dienst Risicobedrijven
 • 15u15 – 15u30 : « De perspectieven van de milieu-inspectie in Europa », door Liam Cashman raadgever bij het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie
 • 15u30 – 16u00 : Vragen-antwoorden en debat met de zaal
 • 16u00 – 16u15 : « De toekomstperspectieven van de milieu-inspectie in Brussel en conclusies van de dag”, door Jean-Pierre Janssens, Directeur van de afdeling Inspectie en verontreinigde bodems

Inschrijvingen

Datum van de update: 28/03/2017