Organisatie van de controles

Het nieuwe Inspectiewetboek

Het nieuwe Inspectiewetboek, in voege sinds 1 januari 2015, voert een aantal belangrijke wijzigingen in:

  • bij sancties die leiden tot een administratieve maatregel of een boete, biedt het Inspectiewetboek u de mogelijkheid uw recht van verdediging sterker te laten gelden;
  • sancties voor het niet-naleven van de wetgeving zijn nu evenrediger en doeltreffender, dankzij de mogelijkheid om een dwangsom te koppelen aan het bevel om een einde te maken aan de inbreuk.

Raadpleeg ook de pagina over het Inspectiewetboek.

Strategische doelstelling

  • Inspecties uitvoeren om ervoor te zorgen dat de wetgeving wordt nageleefd.
Datum van de update: 19/06/2015