U bent hier

De controle van het lawaai van vliegtuigen

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de geluidsoverlast inzake overvliegende toestellen gereglementeerd door een gewestelijk besluit. Om de levenskwaliteit van de bewoners te beschermen, meet Leefmilieu Brussel het geluidsniveau, stelt ze inbreuken vast en stelt ze procedures in om luchtvaartmaatschappijen die de geluidsnormen niet respecteren te straffen. 

De normen van luchtvaartgeluid

Het gewestelijk besluit heeft maximale geluidsnormen vastgesteld, verschillend tijdens de dag en nacht, en verdeelt het regionaal grondgebied in 3 zones. Leefmilieu Brussel beschikt over 9 stations voor het meten van luchtvaartgeluid verdeeld over deze gebieden.

 

Gebieden 0 1 2
Dag
(7u00-23u00) 
80 dB(A)  90 dB(A)  100 dB(A)
Nacht
(23u00-7u00) 
70 dB(A)  80 dB(A)  90 dB(A)

*dB = decibel

Een maandelijkse analyse van geluidsmetingen

Elke maand vergelijkt Leefmilieu Brussel de metingen van luchtvaartgeluid met de lijst van vliegtuigen die geland of opgestegen zijn op de luchthaven van Brussel-Nationaal. Deze analyse biedt de mogelijkheid om per luchtvaartmaatschappij, de vluchten die de geluidsnormen niet respecteren, te identificeren en een proces-verbaal op te maken dat overgemaakt wordt aan het parket van de Procureur des Konings.

Bekijk de kaart van meetstations 

In geval van inbreuk

Leefmilieu Brussel maakt een proces-verbaal op ter attentie van de Procureur des Konings. De Procureur heeft 6 maanden de tijd om te bevestigen of er al dan niet een strafrechtelijke vervolging komt. Indien er geen strafrechtelijke vervolging is, kan Leefmilieu Brussel een procedure inzake alternatieve administratieve geldboete aanvangen. De luchtvaartmaatschappijen beschikken over een periode van een maand om zich te verdedigen voor alle gepleegde inbreuken tijdens de desbetreffende vier maanden. Hoe meer het geluid de norm overschrijdt, hoe hoger de geldboete. De boete verhoogt eveneens indien eenzelfde vlucht overschrijdingen heeft teweeggebracht in verschillende zones of indien de luchtvaartmaatschappij meerdere overtredingen heeft begaan in dezelfde maand.  

Datum van de update: 09/11/2018