U bent hier

In beroep gaan tegen de beslissing

In het kader van een procedure van alternatieve administratieve geldboete kunt u, als u het niet eens bent met de beslissing van de leidend ambtenaar van Leefmilieu Brussel, een beroep instellen.                  

Bij het Milieucollege

Als Brusselse administratieve overheid kan het Milieucollege de alternatieve administratieve geldboete en de eventuele dwangsom heroverwegen: het kan ze bevestigen, het bedrag ervan herzien of ze annuleren. Alle informatie aangaande de beroepsmodaliteiten bij de Milieucommissie staat vermeld in de betekende beslissing betreffende de alternatieve administratieve geldboete.

U beschikt over 2 maanden vanaf de datum van kennisgeving van de beslissing om uw beroep in te dienen, ditdient verplicht per aangetekende brief te worden verstuurd aan het:

Milieucollege
Arcadiagebouw
Kunstberg 10-13,
B - 1000 Brussel

Als u in het kader van uw beroep wilt worden gehoord, moet u dit in uw aanvraag vermelden. Het Milieucollege zal dan zowel u als vertegenwoordigers van Leefmilieu Brussel uitnodigen voor een hoorzitting.

Bij de Raad van State

Indien het Milieucollege de administratieve geldboete bevestigt, kunt u deze beslissing aanvechten bij de Raad van State binnen 60 dagen na kennisgeving van de beslissing, door een beroep in te dienen bij de:

Raad van State
Wetenschapsstraat 33
B-1040 Brussel
www.raadvst-consetat.be

Datum van de update: 17/05/2019
Wetgeving: