De procedure in het kort (video)

Benieuwd hoe de naleving van de milieuwetgeving wordt gecontroleerd? U hebt een waarschuwing, een ingebrekestelling of een proces-verbaal van overtreding ontvangen en u vraagt zich af wat u nu moet doen? Het Inspectiewetboek definieert de procedure voor het toezicht op en de bestraffing van inbreuken op de gewestelijke milieuwetgeving

De controle

Inspectie - De controle Desktop

Inspectie - De controle Phone

In geval van overtreding

Inspectie In geval van overtreding Desktop

Strafrechtelijke of administratieve vervolgingUzelf verdedigen in het kader van de administratieve procedureDe alternatieve administratieve geldboetesIn beroep gaan tegen de beslissingDe boete betalen

Inspectie In geval van overtreding Phone

Strafrechtelijke of administratieve vervolgingUzelf verdedigen in het kader van de administratieve procedureDe alternatieve administratieve geldboetesIn beroep gaan tegen de beslissingDe boete betalenRaadpleeg onze video " AAndachtiG voor milieu-inbreuken ! " om meer te weten over de alternative administratieve geldboetes "

AAndachtiG voor milieu-inbreuken ! " om meer te weten over de alternative administratieve geldboetes from Bruxelles Env. - Leefmilieu Brus on Vimeo.

Gezien de specifieke aard van de inbreuken die in verband staan met het vliegtuiglawaai worden hiervoor in deze procedure aparte criteria en termijnen gehanteerd.

Datum van de update: 10/01/2020