U bent hier

U bent in overtreding?

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de geluidshinder in verband met het luchtverkeer geregeld door een besluit. Om de levenskwaliteit van de omwonenden te beschermen, meet Leefmilieu Brussel het geluidsniveau, stelt ze de inbreuken vast en leidt ze de procedures in om luchtvaartmaatschappijen die zich niet aan de geluidsnormen houden, te bestraffen.

De normen voor geluidshinder ten gevolge van luchtverkeer

Het gewestelijk besluit bepaalt maximale geluidsnormen per overvlucht van een vliegtuig, verschillend voor dag en nacht; hierbij wordt het gewestelijke grondgebied in 3 zones  opgedeeld. Leefmilieu Brussel beschikt over meetstations voor luchtvaartgeluid, verspreid over deze zones.

De normen voor geluidshinder ingevolge luchtverkeer per zone in decibel (dB)

Zone 0 1 2
Dag
(7u00–23u00)
80 dB(A) 90 dB(A) 100 dB(A)
Nacht
(23u00–7u00)
70 dB(A) 80 dB(A) 90 dB(A)

Deze grenswaarden worden uitgedrukt in decibel, volgens een geluidsniveau (SEL = Sound Exposure Level). Ze omvatten zowel het geluidsniveau tijdens het overvliegen van een vliegtuig als de duur van die overvlucht.

Een maandelijkse analyse van de geluidsmetingen

Elke maand vergelijkt Leefmilieu Brussel de geluidsmetingen met de lijst van vliegtuigen die zijn opgestegen of geland op de luchthaven Brussel-Nationaal. Deze analyse maakt het mogelijk om per luchtvaartmaatschappij, de vluchten die niet aan de geluidsnormen voldoen, te identificeren en deze vast te leggen in een proces-verbaal dat naar het parket van de Procureur des Konings wordt gestuurd.

In geval van overtreding

Alle overtredingen die in de loop van eenzelfde maand voor dezelfde luchtvaartmaatschappij worden vastgesteld, worden opgenomen in een maandelijks proces-verbaal dat naar het parket van de Procureur des Konings en de overtredende luchtvaartmaatschappij wordt gestuurd, overeenkomstig de procedure voor de vervolging van milieu-inbreuken. Zoals bij elke milieu-inbreuk beschikt de Procureur des Konings vervolgens over een termijn van 6 maanden om zijn voornemen om tot strafrechtelijke vervolging over te gaan, te bevestigen.

De procedure van alternatieve administratieve geldboete

Bij uitblijven van een strafrechtelijke vervolging kan Leefmilieu Brussel een procedure tot alternatieve administratieve geldboete opstarten. Alle procedures in verband met door het luchtverkeer veroorzaakte geluidshinder hebben betrekking op overtredingen gedurende een quadrimester. Elke betrokken luchtvaartmaatschappij krijgt een uitnodiging toegestuurd om zich te verdedigen. De luchtvaartmaatschappij heeft dan een maand de tijd om elementen ter verdediging voor te leggen.

Om meer te weten raadpleeg de pagina over de boetes die verband houden met overtredingen inzake leefmilieu en dierenwelzijn.

Datum van de update: 24/02/2021