U bent hier

U hebt een uitnodiging ontvangen om u te verdedigen ?

Inspectie uzelf verdedigen

Aangezien er geen strafrechtelijke vervolging tegen u werd ingesteld heeft Leefmilieu Brussel op basis van het proces-verbaal van overtreding een procedure tot alternatieve administratieve geldboete tegen u opgestart. U hebt nu een uitnodiging ontvangen om uzelf te verdedigen.

Hoe werkt dit?

Voordat de leidend ambtenaar van Leefmilieu Brussel een beslissing over uw dossier neemt, hebt u de mogelijkheid om uw verweer te voeren door bijvoorbeeld de feiten te betwisten, de context uit te leggen, bijzondere moeilijkheden toe te lichten of uitstel te vragen. Hiertoe stuurt Leefmilieu Brussel u een brief waarin u wordt uitgenodigd om uw verdedigingsmiddelen voor te leggen. 

U kan kiezen tussen :  
Het aanvragen van een hoorzitting aan de hand van het antwoordformulier, binnen 10 werkdagen te vervolledigen
Het versturen van een schriftelijke verdediging per post of e-mail, binnen één maand.

Toegang tot documenten en bijstand

Om uw verdediging voor te bereiden kunt u toegang krijgen tot alle documenten, met inbegrip van het proces-verbaal, door deze bij de beheerder van uw dossier bij Leefmilieu Brussel per telefoon, post of e-mail aan te vragen. 

In uw verdediging kunt u zich laten bijstaan door een advocaat, maar dit is niet verplicht.

De beslissing tot alternatieve administratieve geldboete

Na het verstrijken van de verdedigingstermijnen en nadat uw eventuele verweerargumenten in het dossier zijn opgenomen, neemt de leidend ambtenaar van Leefmilieu Brussel een beslissing die u per aangetekende brief ter kennis wordt gebracht. Deze brief herneemt alle elementen van de procedure en de details van de inbreuk, licht de beslissing toe, vermeldt het bedrag van de geldboete en de betalingsmodaliteiten, alsmede de mogelijkheden om in beroep te gaan.

Datum van de update: 15/10/2020

Wetgeving: