De procedure in geval van een overtreding (video)

Milieuvergunningen, buurtlawaai, afval, de energieprestatie van gebouwen, natuur, vliegtuiglawaai, elektromagnetische golven, dierenwelzijn,… zijn voorbeelden van thematieken die geregeld worden door het Wetboek van inspectie.

Dit Wetboek laat toe om overtredingen te voorkomen, vast te stellen en te bestraffen. Deze wetgeving wordt gecontroleerd door Brusselse toezichthoudende personeelsleden.  Ze biedt de mogelijkheid om de kwaliteit van het leefmilieu te verbeteren, alsook de gezondheid en veiligheid van iedereen.

Alle overtredingen inzake milieu, energie en dierenwelzijn kunnen het voorwerp uitmaken van een alternatieve administratieve geldboete. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was 20 jaar geleden een voorloper met het invoeren van deze bestraffingswijze.

Datum van de update: 06/08/2021