U bent hier

IED-ondernemingen

De zogenaamde “IED-activiteiten” die vallen onder de Europese richtlijn inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) kunnen een grote potentiële impact hebben op het leefmilieu. De ondernemingen opgenomen in bijlage 1 van deze richtlijn zijn aan een specifiek inspectieplan onderworpen. In dit opzicht zijn 10 IED-ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bezorgd.

IED-ondernemingen in het Brussels Gewest

De bijlage 1 van de richtlijn beoogt activiteiten en bepaalt drempelwaarden waarboven een onderneming aan specifieke controles onderworpen is. Dankzij een geïntegreerde aanpak van de evaluatie van het risico op verontreiniging wordt rekening gehouden met alle milieuaspecten: niet enkel de lucht- en waterverontreiniging, maar ook de infiltratie in de bodem en het afvalbeheer. Zowel de activiteiten van de industrie, chemische of minerale sector als de energieproductie of het afvalbeheer zijn hierbij betrokken. 

Meer weten over de IED-ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

IED-inspectieplan

Conform het IED-besluit beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een specifiek inspectieplan voor deze ondernemingen. Dat plan is gebaseerd op een globale analyse van de milieurisico’s die toelaat een inspectiefrequentie te bepalen. Behalve bij een ernstige niet-naleving van de toelatingsvoorwaarden worden de routinebezoeken van elk jaar tot om de drie jaar gepland op basis van een systematische risicoanalyse.

Risicoanalyse

De risicoanalysemethode doet een beroep op de IRAM (Integrated Risk Assessment Method), een evaluatietool die meerdere impactcriteria integreert betreffende:

  • de potentiële of reële gevolgen van de betrokken activiteit op de volksgezondheid en het leefmilieu;
  • het niveau van naleving van de uitbatingsvoorwaarden;
  • het al dan niet bestaan van een milieumanagementsysteem. 

Na elke inspectie van een IED-onderneming stelt Leefmilieu Brussel een verslag op dat aan de uitbater wordt bezorgd en ter beschikking wordt gesteld van het publiek

Datum van de update: 21/03/2019