De inspectieplannen

In functie van hun activiteiten en hun milieu-impact kunnen de ondernemingen die actief zijn op het gewestelijk grondgebied worden onderworpen aan inspecties. De diensten van de afdeling Inspectie van Leefmilieu Brussel beschikken over verschillende inspectieplannen om aangepaste controles per sector en per type van risico uit te voeren en gedragingen die milieuvriendelijker zijn conform de wetgeving te stimuleren.  

Het meerjarenplan voor de inspectie

Als plannings- en controle-instrument voor de naleving van de milieuwetgeving bepaalt dit plan het kader van de controles en inspectieplanningen over 5 jaar. Voor de ondernemingen die belangrijke industriële activiteiten uitvoeren of een risico op ernstige ongevallen vertonen (zogenaamde Seveso-inrichtingen) is een gewestelijk meerjarenplan voor de inspectie trouwens een Europese verplichting. 

Het jaarlijks inspectieprogramma

Om dit plan in werking te stellen bepalen de diensten van de afdeling Inspectie elk jaar een jaarlijks inspectieprogramma dat het mogelijk maakt nieuwe prioriteiten geleidelijk te integreren en op basis van een regelmatige evaluatie jaar na jaar een betere inspectiestrategie te definiëren. Het programma beslist welke ondernemingen moeten worden gecontroleerd op basis van de IRAM-analyse, een evaluatiemethode van de risico's die toelaat de frequentie van de inspectie van de ondernemingen te bepalen. Deze analyse werd gedefinieerd door IMPEL, het netwerk van de Europese Unie voor de uitvoering en de toepassing van de milieuwetgeving. Naast de geplande inspecties voeren de diensten van de afdeling Inspectie ook niet-geplande controles uit als gevolg van klachten of vastgestelde incidenten.

Het plan voor de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen

Conform de Europese wetgeving beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook over een specifiek inspectieplan betreffende de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen, door, vanuit of naar het gewestelijk grondgebied. Bovenop grondige administratieve controles worden controles op het terrein uitgevoerd, in samenwerking met de politie, de douane, de havenkapiteinsdiensten en het openbaar ministerie.

Meer weten:

Datum van de update: 25/04/2022