De communicatie verbeteren

Voor de Inspectie is een efficiënte communicatie een essentieel element voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de bevolking.  De bevolking duidelijk en nauwkeurig informeren zorgt ervoor dat ze de regelgeving beter begrijpt en dienovereenkomstig kan handelen om deze na te leven.

Daarom heeft de Inspectie een procedure voor de voortdurende verbetering van haar procedures en documenten ingevoerd en een nieuwe proactieve communicatiestrategie die meer op de gebruikers is gericht bepaald. 

Meer begrijpelijke interne documenten

Met de uitvoering van het  nieuwe inspectiewetboek    in 2015, de overdracht van nieuwe bevoegdheden na de zesde staatshervorming en de modernisering van de administratie heeft de Inspectie beslist de documenten die door haar diensten worden gebruikt toegankelijker en begrijpelijker te maken voor de personen voor wie ze bestemd zijn. 

Een nieuwe communicatieaanpak

In één moeite door heeft de Inspectie een grootschalig project voor de verbetering van de communicatie gelanceerd.  Doel : zich aan de wetgevende wijzigingen en de verschillende communicatietools aanpassen, maar ook van stijl en toon veranderen.

Een inhoud die leesbaarder, didactischer en betekenisvoller is, moet vermijden dat de burgers of de ondernemingen onbewust inbreuken begaan door een gebrekkige kennis van de wetten en reglementen.  

Door de dialoog met de overtreders aan te gaan wil, de Inspectie hen ook op een positieve manier aanzetten de milieuwetgeving na te leven.  Deze aanpak maakt vandaag deel uit van een echte communicatiestrategie. 

Concrete verbeteringen

Meer dan 200 typedocumenten werden herzien en aangepast, bepaalde hoofdstukken van het inbreukenvademecum werden volledig herschreven en de Inspectie beschikt voortaan over een aangepaste inhoudstructuur voor de website.  Een brochure  met de voorstelling van de activiteiten van de Inspectie werd ontwikkeld voor de betrokken professionelen.  De communicatieacties zijn bovendien efficiënter dankzij de versterking van het partnerschap met de Brusselse gemeenten.

De deelname aan de Open Bedrijvendag, georganiseerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, laat elk jaar toe de opdrachten en beroepen van de Inspectie in de schijnwerpers te plaatsen : milieu-inspecteurs voor de controle van asbestwerven, dierenartsen voor het dierenwelzijn, dossierbeheerders voor verontreinigde bodems, enz.                                                 

Datum van de update: 04/02/2016