U bent hier

Hoofdstuk 6 : Natuur en Biodiversiteit (professionnels)

Dankzij zijn talrijke groene ruimten heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een uitzonderlijk rijke fauna en flora. Om die te beschermen en hun verdere ontwikkeling mogelijk te maken, heeft de wetgeving beschermde soorten gedefinieerd en bepaalde gedragingen in groene ruimten verboden; deze hebben ook betrekking op bepaalde beroepsactiviteiten.

Voor wie?

Of het nu in de bossen, wouden of parken, als wandelaar of in uw eigen tuin is, u moet de regels ter bescherming van de fauna, flora en hun leefgebieden naleven. Bepaalde regels zijn eerder van toepassing indien u:

  • bijeenkomsten of activiteiten in de buitenlucht organiseert (organisator van evenementen, jeugdbewegingen, enz.);
  • werkt in het onderhoud van groene ruimten (bosbouwer, tuinier, snoeier, ...);
  • planten en bloemen verkoopt

Wat zijn de belangrijkste bepalingen?

  • Planten uittrekken, vuur maken, in bomen kerven ... Sommige handelingen zijn verboden in de meeste openbare ruimten omdat ze de natuur schaden en de biodiversiteit aantasten. Strengere regels zijn van toepassing op kwetsbare gebieden, zoals de Natura 2000-gebieden en de natuur- en bosreservaten. 
  • De wetgeving bepaalt ook welke fauna- en florasoorten beschermd zijn, zelfs in private gebieden, wat inhoudt dat deze niet mogen worden geplukt, verstoord of verhandeld.
  • Voor sommige soorten die als invasief worden beschouwd, geldt bovendien een verkoopverbod.

Informeer u!

Voor meer informatie, raadpleeg hoofdstuk 'Natuur en Biodiversiteit' (.pdf) van het vademecum van de milieu-inbreuken voor professionelen.

Datum van de update: 10/07/2017