U bent hier

Hoofdstuk 4 : Afval (professionnels)

De productie, het beheer en de verwijdering van afvalstoffen kunnen heel negatieve effecten hebben op het leefmilieu en de menselijke gezondheid.  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt de wetgeving regels vast om de risico's van afvalbeheer te beperken en het afvalvolume terug te dringen.

Voor wie?

De regelgeving heeft betrekking op al wie afval produceert of in contact komt met instellingen die afval produceren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Ook beroepsbeoefenaars zijn hierbij betrokken:

  • werkt u als zelfstandige, in vrij beroep, in een kleine of grote onderneming, bestuur of vereniging: de regels betreffende het beheer van afvalstoffen zijn op u van toepassing en moeten door u worden nageleefd;
  • bent u een professioneel beheerder van afvalstoffen (inzamelaar, handelaar, makelaar, vervoerder of beheerder van een verwerkingscentrum), dan moet u specifieke regels volgen. 

Wat zijn de belangrijkste bepalingen?

  • De wet verplicht het sorteren van afval, met specifieke inzamelingsvoorwaarden en -ketens, met name voor gevaarlijk en dierlijk afval. 
  • Als beroepsbeoefenaar, kleinhandelaar, producent of invoerder van producten, kunt u, afhankelijk van uw activiteit, ook verplicht worden om sommige afvalstoffen terug te nemen, zoals afval van elektronische en elektrische apparatuur, versleten banden of oude voertuigen.
  • Als bezitter van afvalstoffen die geen huishoudelijk afval zijn, moet u in ieder geval een afvalbeheersysteem opzetten en hiervan het bewijs kunnen leveren.

Informeer u!

Raadpleeg alle gewestelijke verplichtingen inzake afvalstoffenbeheer in het hoofdstuk 'Afval' (.pdf) van het vademecum van de milieu-inbreuken voor professionelen.

Datum van de update: 07/07/2017