U bent hier

Hoofdstuk 2 : Energieprestatie van gebouwen (professionnels)

Om te voldoen aan een Europese verplichting die tot doel heeft het primaire energieverbruik en de uitstoot van CO2 als gevolg van de exploitatie van gebouwen terug te dringen, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regels opgelegd inzake de energieprestaties van gebouwen (EPB).

Voor wie?

De meeste bepalingen zijn op iedereen van toepassing, inclusief particulieren die hun woning renoveren of onderhouden.  Een aantal maatregelen hebben evenwel uitsluitend betrekking op beroepsactiviteiten, zoals:

  • de verkoop of verhuur van een onroerend goed;
  • de bouw of renovatie van een goed die een stedenbouwkundige vergunning vereist;
  • de exploitatie van een ingedeelde installatie;
  • het beheer van werven.

Wat zijn de belangrijkste bepalingen?

Bij verkoop of verhuur moet de eigenaar een EPB voorleggen dat wordt afgeleverd door een erkend certificateur; daarnaast moet hij het certificaat ook mee publiceren in de verkoop- of verhuuradvertenties.  Nieuwe of gerenoveerde gebouwen moeten bovendien voldoen aan een aantal verplichtingen inzake verwarming, klimaatregeling, isolatie en verluchting en moeten beschikken over een EPB waarvoor de afleveringsprocedure afhangt van de omvang van de werkzaamheden.

Verder zijn grote ondernemingen verplicht om elke vier jaar een energie-audit te laten uitvoeren en zijn organisaties die zijn ondergebracht in gebouwen met een totaaloppervlakte van meer dan 100.000 m2 op het grondgebied van het Gewest, verplicht om een Lokaal Actieplan voor het Energiebeheer (PLAGE) in te voeren.

Informeer u!

Voor meer informatie over de verplichtingen inzake de energieprestaties van gebouwen, raadpleeg hoofdstuk 'EPB'  (.pdf) van het vademecum van de milieu-inbreuken voor professionelen.

Datum van de update: 07/07/2017