U bent hier

Vademecum

U vraagt zich af of uw afval moet gesorteerd worden, uw kat moet gesteriliseerd worden of uw verwarmingsinstallatie moet onderhouden worden? U wilt weten wat uw plichten zijn ten aanzien van het milieu, wanneer u een grond koopt, een appartement huurt of ontdekt dat uw tuin vervuild is?  Maakt uw buur teveel lawaai? Hebt u last van een bedrijf dat geurhinder veroorzaakt? Met deze gids van de milieu-inbreuken krijgt u meer inzicht in uw rechten en plichten in milieu-aangelegenheden.

De gids is opgebouwd rond 13 thema's - waaronder luchtkwaliteit, bodemverontreiniging, afvalstoffenbeheer, natuurbescherming, dierenwelzijn, pesticidegebruik - en helpt u om de milieuwetgeving die van kracht is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beter te begrijpen, na te leven en af te dwingen.
 

Datum van de update: 23/04/2020