U bent hier

Algemeen deel over de inspectie (professionnels)

Algemeen deel over de inspectie, de preventie, het herstel en de bestraffing van milieumisdrijven

Het inspectiewetboek stelt in staat gedrag te bevorderen dat in overeenstemming is met milieubescherming en inzake energie. Regels stellen is goed, ze handhaven is nog beter. Dit Wetboek laat toe om overtredingen te voorkomen, vast te stellen en te bestraffen.

Voor wie?

U moet de milieuwetgeving naleven als u in Brussel werkt of woont.

Wat zijn de belangrijkste bepalingen?

  • Het inspectiewetboek wordt gecontroleerd door de met het toezicht belaste agenten
  • Als tijdens een inspectie een milieuinbreuk wordt vastgesteld, kunnen de met het toezicht belaste agenten u een of meer brieven sturen waarin ze u vragen de situatie recht te zetten of kunnen zij een proces-verbaal opstellen
  • Ze kunnen herstelmaatregelen nemen om de milieuschade te herstellen
  • Na een proces-verbaal kan een strafrechtelijke sanctie of een administratieve boete worden opgelegd

Informeer u!

Voor meer informatie over de inspectie en de sancties, raadpleeg hoofdstuk over de inspectie, de preventie, het herstel en de bestraffing van milieumisdrijven van het Vademecum van de milieu-inbreuken voor professionelen.

Datum van de update: 05/10/2021