U bent hier

Gids voor professionals (professionnels)

Om u als professional bij te staan, biedt Leefmilieu Brussel u ter ondersteuning, een gids aan om kennis te nemen van de leefmilieuwetgeving

Waarom een gids ?

De gids “Vademecum van milieuinbreuken” verheldert uw verplichtingen, als professional, inzake leefmilieu. Zo helpt deze korte gids u  inbreuken te voorkomen en u in regel te stellen.

Hij informeert u over de opdrachten van de inspectie, het herstel en de sanctionering in geval van milieuinbreuken.

Het vademecum : 13 thematieken

Opgesteld rond 13 thematieken, van de luchtkwaliteit tot het beheer van de bodem, via milieuvergunningen, natuurbescherming, afvalbeheer, dierenwelzijn of lawaai, stelt het vademecum u in staat de leefmilieuwetgeving die in het Brussels Gewest van toepassing is, beter te kennen.

Datum van de update: 05/10/2021