U bent hier

Code van goede praktijk

Het wettelijk kader

Conform het Wetboek van Inspectie, kunnen de inspecteurs metingen van de verontreiniging uitvoeren en monsters nemen of laten nemen door erkende laboratoria. Elke meting van verontreiniging dient zodanig uitgevoerd te worden dat de objectiviteit en de integriteit van de verzamelde gegevens gegarandeerd worden.

Daarom heeft Leefmilieu Brussel verschillende codes van goede praktijk ontwikkeld om zo de uniformiteit van de praktijken te verbeteren, alsook de juistheid en de nauwkeurigheid van de onderzoeksresultaten.

Afval

De code van de goede praktijk inzake afval bevat een reeks richtlijnen betreffende monstercollectie, voorbehandeling van het monster, de ter plaatse uit te voeren metingen en de rapportering.

De code van goede praktijk

Afvalwater

De code van goede praktijk inzake afvalwater bevat een reeks richtlijnen betreffende de  monsterneming en de  bewaring ervan, alsook de analysemethodes van afvalwater met inbegrip van uitgevoerde metingen ter plaatse, en de rapportering.

De code van goede praktijk

Emissie van atmosferische verontreiniging

De code van goede praktijk inzake de geleide emissiemetingen van atmosferische verontreiniging bevat een reeks richtlijnen betreffende de uitvoering van de metingen, met inbegrip van de bewaring en de analyse van de monsters, en de rapportering.

De code van de goede praktijk

Datum van de update: 04/06/2020