U bent hier

Milieu en gezondheid

Actualisering : november 2021

Zowel in Brussel als elders zijn er nauwe banden tussen het leefmilieu en de gezondheid.  Buitenluchtvervuiling, binnenluchtvervuiling, waterverontreiniging, blootstelling aan geluidsoverlast, beheer van verontreinigde bodems, toegang tot de natuurlijke ruimten, ... De gezondheid en luchtkwaliteit van de Brusselaars zijn verweven met bijna alle thema's die in het kader van de stand van zaken van het leefmilieu in het Brusselse gewest worden behandeld. U krijgt toegang tot deze thema's via de linkerkolom.  
Naast de andere aspecten die elders aan bod komen, gaat dit hoofdstuk meer specifiek in op de impact van de luchtkwaliteit op onze gezondheid (in het bijzonder black carbon) en op de impact van onze levensstijl: keuze van de route of het transportmiddel, gebruikte producten en onze activiteiten, bijvoorbeeld.

Met betrekking tot de link tussen leefmilieu en gezondheid bestaan er verschillende interessante documenten die tegelijk met deze stand van zaken werden opgesteld ter aanvulling van de thema's die daarin werden aangekaart: 

Lucht :

Geluid :

Water :

Risicobeheer - elektromagnetische stralingen:

Gezondheid :

  • PEST in huis (webinstrument over gezondheidsproblemen en de aspecten van het leefmilieu waarvan vermoed wordt dat zij er verband mee houden)  (website in opbouw)
Datum van de update: 16/12/2021