U bent hier

Klimaat

Actualisering : augustus 2022

Het broeikaseffect is oorspronkelijk een natuurlijk fenomeen. De uitstoot van broeikasgassen die een gevolg zijn van menselijke activiteiten versterken evenwel dit fenomeen en veroorzaken klimaatveranderingen.  
De gevolgen van de klimaatverandering zijn talrijk en liggen aan de basis van een tweeledige strategische aanpak: "mitigatie" of vermindering van het energieverbruik en de daarmee samenhangende uitstoot van broeikasgassen en de "aanpassing", in het bijzonder van de steden, om de gevolgen van de klimaatveranderingen voor de gezondheid, de levenskwaliteit, het patrimonium en de infrastructuur te beperken.

Datum van de update: 12/08/2022