U bent hier

Socio-economische ontwikkeling van het Brussels Gewest

Actualisering : februari 2020

Levensstandaard

In 2017 bedraagt volgens de beschikbare fiscale statistieken (Statbel) het gemiddeld inkomen van de Brusselaars 28.228 euro per aangifte (14.372 euro per inwoner). Dit is het laagste van de 3 Belgische gewesten. De inkomens zijn bovendien ongelijk verdeeld aangezien het mediaan inkomen per inwoner lager ligt dan het gemiddeld inkomen. 

In 2018 is 67% van de 1.198.726 inwoners van het Gewest tussen de 15 en 64 jaar oud en wordt dus als “op werkleeftijd” beschouwd. Van deze groep is 66% ook effectief beschikbaar voor de arbeidsmarkt (“beroepsbevolking”). Met 70.347 werklozen, bedraagt de werkloosheidsgraad 13% (van de beroepsbevolking, wat overeenkomt met 9% van de bevolking op werkleeftijd). 

Socio-economische positie van de bevolking in de leeftijdscategorie 15-64 jaar, in het BHG (2018)

Bron: Statbel, volgens de Enquête naar de ArbeidsKrachten (EAK)

Een door de dienstensector gedomineerde arbeidsmarkt

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telde in 2017 iets meer dan 625.000 banen, grotendeels gedomineerd door de tertiaire sector (dat-wil-zeggen de dienstensector) (94% in 2017).

Het aantal banen in de tertiaire sector neemt toe (+19.000 banen over 10 jaar) al is er in 2012 en 2013 sprake van een terugval. Omgekeerd neemt het aantal banen in de secundaire sector geleidelijk af (-14.000 banen over dezelfde periode). De primaire sector is met ongeveer 100 banen te verwaarlozen. 


Evolutie van het aandeel van de activiteitsectoren (in aantal banen) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, tussen 2007 en 2017

Bron: BISA, uitsplitsing volgens de NACE-codes 2008

In 2018 telde het Gewest 108.243 bedrijven waarvan 21.512 met personeel (dus een vijfde). Hiervan telden 89% minder dan 20 werknemers en 89% behoorden tot de dienstensector.

Brusselse ondernemingen volgens aantal werknemers (2018)

Bron: BISA, volgens Statbel

Brusselse ondernemingen volgens activiteitsector (2018)

Bron: BISA, volgens Statbel, uitsplitsing volgens de NACE-codes 2008

De toegevoegde waarde (bruto aan basisprijs, aan lopende prijzen) van het Gewest liep in 2017 op tot meer dan 69 miljard euro. Zij is hoofdzakelijk gelinkt aan tertiaire activiteiten (92%), hiervan zijn de voornaamste de financiële activiteiten en verzekeringen (17%), de administratieve diensten van de openbare sector (14%), de vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten (11%), en ook de groot- en detailhandel en de herstelling van auto’s (8%). 

Datum van de update: 30/07/2021