U bent hier

Het klimaat in het Brussels Gewest

Actualisering : februari 2020

België kent een gematigd oceanisch klimaat (als gevolg van zijn breedteligging in de gematigde gordel en de nabijheid van de Atlantische Oceaan). Het wordt door de band gekenmerkt door relatief frisse, natte zomers en eerder zachte, regenachtige winters. 
De gemiddelde jaartemperatuur (berekend over een periode van 30 jaar tussen 1981 tot 2010) bedraagt 10,5°C en de jaarlijkse neerslaghoeveelheden lopen op tot 852 mm water.

Klimatologische normalen voor het station te Ukkel (1981 – 2010) : gemiddelde maandelijkse neerslaghoeveelheid en gemiddelde maandelijkse temperatuur

Bron : KMI, internetsite: de maandnormalen te Ukkel
 

Klimatologische normalen voor het station te Ukkel (1981 – 2010): gemiddeld aantal dagen neerslag en gemiddeld aantal uren zonneschijn 

Bron : KMI, internetsite: de maandnormalen te Ukkel
 

Een klimaat in ontwikkeling in de 20ste en de 21ste eeuw

Volgens de gegevens van KMI ("Oog voor het klimaat" rapport, 2015) is het Belgische klimaat geëvolueerd in de loop van de 20ste en de 21ste eeuwen: 

  • Twee opmerkelijke en vrij plotse stijgingen voor in zowel de seizoentemperaturen als de jaartemperaturen (in de orde van 1°C), de eerste in de eerste helft van de 20ste eeuw en dan tijdens de jaren 1980.
  • Significante stijging voor de Brusselse regio van de totale jaarlijkse hoeveelheid neerslag (in de orde van 7% tussen 1833 en het begin van de 21ste eeuw), in het bijzonder in de winter en de lente (in de orde van 15%). 
  • Tendens tot verhoging van de intensiteit en de frequentie van onweersbuien in de Brusselse regio op korte termijn (de laatste jaren), te bevestigen in de komende jaren om van een opmerkelijke evolutie te kunnen spreken. 

(Meer informatie in de focus "Evolutie van het klimaat in het Brussels Gewest " in het hoofdstuk Klimaat, de factsheet klimaat 2  en het rapport van KMI )

2018, een warm en droog jaar

Om een voorbeeld te geven : het klimaat in 2018 was in meer dan één opzicht uitzonderlijk. 2018 was in de eerste plaats een warm jaar met gemiddelde temperaturen van ongeveer 3°C boven normaal en twee keer zoveel zomerdagen (maximumtemperatuur ≥ 25°C). 2018 was ook een droog jaar: het regende weinig (650 mm in vergelijking met de normale 852 mm) en minder vaak dan normaal.

Datum van de update: 22/10/2020