U bent hier

De demografische evolutie in het Brussels Gewest

Actualisering : februari 2020

Een groeiend aantal Brusselaars

Na een sterke stijging tussen 2008 en 2013 blijft de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest groeien, evenwel gematigder. Ze telde 1.208.542 inwoners op 1 januari 2019 (buiten het wachtregister). In 2070 zou het Gewest 15% meer bewoners moeten tellen, ofwel een gemiddelde groei van 3.500 personen per jaar (FPB, 2019). Deze groei wordt gestimuleerd door het natuurlijk saldo en het internationaal migratiesaldo. Het Gewest verliest daarentegen meer inwoners (in het bijzonder jonge gezinnen met kinderen) aan de twee andere Gewesten van het land dan dat het er wint. Gelet op de Belgische en internationale migratiebewegingen verwelkomt het Gewest jaarlijks een kleine honderdduizend nieuwkomers (bijna 79.000 in 2018): een nieuw publiek dus, dat vaak helemaal niet op de hoogte is van onze milieuwetgeving.

Zeldzaam feit in 2018: het Brussels Gewest heeft een vierkante kilometer gewonnen dankzij een nieuwe berekeningsmethode van de oppervlakten op Europees niveau. Dit heeft een directe impact op de gewestelijke dichtheid, die momenteel 74,4 inwoners/hectare bedraagt. De bevolking is weliswaar ongelijk verdeeld over het grondgebied: er is een concentratie in de gemeenten van de eerste kroon (Sint-Joost heeft de hoogste bevolkingsdichtheid: 233 inw/ha) en een lagere dichtheid in de periferisch gelegen gemeenten (Watermaal-Bosvoorde heeft de laagste bevolkingsdichtheid: 19 inw/ha).

Evolutie van de Brusselse bevolking (1980–2019)

Bronnen : FOD Economie – Statbel - Rijksregister (1980-2019), Federaal Planbureau – bevolkingsprojecties (2019)

Tijdens de dag neemt de bevolking op het gewestelijk grondgebied aanzienlijk toe: 

  • aangezien het Gewest fungeert als een tewerkstellingspool: volgens de Enquête over de Arbeidskrachten (Statbel) bedroeg het aantal personen dat in 2018 vanuit Vlaanderen of Wallonië in het Gewest kwam werken nagenoeg 359.000 personen, een aantal dat opnieuw stijgt (+5% tussen 2015 en 2018) na een sterke terugval in 2015. Ter vergelijking, het aantal pendelaars dat woonachtig is in het Brussels Gewest maar in Vlaanderen of Wallonië werkt, is vijf keer minder talrijk (bijna 75.000 in 2018) maar steeg geleidelijk (+8% tussen 2015 en 2018).
  • aangezien het Brussels Gewest eveneens een onderwijspool is en gedurende het schooljaar vele leerlingen en studenten aantrekt uit Vlaanderen (Vlaams-Brabant voornamelijk), uit maar ook uit Wallonië en het buitenland. Deze laatsten vertegenwoordigden 13% van de in Brussel school lopende leerlingen (kleuter-, lager en middelbaar onderwijs) in 2017-2018 (BISA).

Levensverwachting

De levensverwachting van de Brusselse bevolking bedroeg 81,5 jaar in 2018. Ze ligt 4,6 jaar hoger voor vrouwen dan voor mannen. Ze heeft de neiging te stijgen over een periode van meerdere jaren, met een winst van 1,7 jaar voor de vrouwen en 2,4 voor de mannen, over een tijdsspanne van 10 jaar (2008-2018) (BISA op basis van de gegevens van Statbel).

De huishoudens worden groter en het aandeel van de alleenstaanden wordt kleiner

Het aantal huishoudens fluctueert hoofdzakelijk in functie van de evolutie van de Brusselse bevolking. In 2018 telt het Gewest bijna 550.000 private huishoudens (de collectieve huishoudens  vertegenwoordigen maar 1% van de totale bevolking). Na een aanzienlijke groei tussen 2001 en 2013 (+14%), en vervolgens enkele jaren van relatieve stagnatie, stijgt hun aantal opnieuw sinds 2017. Het zou volgens de voorspellingen toenemen, maar niet zo snel als de bevolking. 

De gezinnen in het Gewest (de collectieve gezinnen niet meegerekend) bestaan gemiddeld uit 2,2 personen. Bijna de helft van hen zijn alleenstaanden (m.a.w. 1 Brusselaar op 4). De omvang van de gezinnen neemt jaar op jaar toe. Naar verwachting zouden gezinnen in 2070 gemiddeld uit 2,3 personen bestaan.  (FPB, 2019). Het aandeel van gezinnen van alleenstaanden neemt immers af o.a. door de daling van het aandeel van de + 65-jarigen en dat van de jongeren, die de voorkeur geven aan samenwonen gezien de hoge prijzen van de woningen. Tegelijkertijd nemen de gezinnen die uit meerdere personen bestaan, in het bijzonder de gezinnen van 3 personen en meer, toe. 

Aantal private huishoudens volgens grootte in het Brussels Gewest (2001-2018)

Bron: BISA volgens de gegevens van de FOD Economie - Statbel
Datum van de update: 22/06/2020
Documenten: 

Studie(s) en rapport(en)