U bent hier

Bodemgebruik en bebouwing in het Brussels Gewest

Actualisering : februari 2020

Het Gewest telt 1 km2 meer!

Zeldzaam feit in 2018: het Brussels Gewest heeft een vierkante kilometer gewonnen dankzij een nieuwe berekeningsmethode van de oppervlakten op Europees niveau (BISA, 2019).

De gekadastreerde bebouwde oppervlakten nemen toe

Volgens de statistieken over de gekadastreerde oppervlakten van het Brussels Grondgebied (d.w.z. ongeveer 8/10 van de reële oppervlakte van het Gewest), waren de woningen (voornamelijk huizen – met inbegrip van hun kleine tuinen – en appartementsgebouwen) begin 2019 goed voor 39% van de gewestelijke gekadastreerde oppervlakte. Behalve een stagnatie tussen 2008 en 2011 neemt het aantal woningen elk jaar toe, om ongeveer 580.000 eenheden begin 2019 te bereiken (gemiddeld +4.500 woningen/jaar sinds 2011, omgerekend 7% meer dan in 2019 ten opzichte van 2011). 

Desondanks blijft het Brussels Gewest een relatief groen karakter behouden, zoals blijkt uit het aandeel woningen met tuin (40% volgens de gegevens van de sociaaleconomische enquête van 2001) en het aandeel groene ruimten, zoals bossen, tuinen en parken, landbouwgronden, weides, graslanden en boomgaarden, evenals braakliggende terreinen (30% van het gekadastreerde grondgebied begin 2019). De satellietbeelden met hoge resolutie van 2008 hebben aangetoond dat het gewestelijk grondgebied voor 54% bedekt was met vegetatie (zie factsheet ).

Bodembezetting op basis van de gekadastreerde oppervlakte (12.886 ha) (2019)

Bronnen: BISA op basis van de gegevens van de FOD Financiën (AA Patrimoniumdocumentatie) en van Statbel

De totale bebouwde oppervlakte stijgt gemiddeld met 40 ha per jaar (over het laatste decennium en met uitsluiting van de methodologische breuk van 2018). De categorieën waar de sterkste stijging werd opgetekend, zijn de appartementsgebouwen (gemiddeld +34 ha/jaar) en vervolgens in mindere mate de uitrustingen van openbaar nut (gemiddeld +6 ha/jaar).

De verstedelijking en verdwijning van niet-bebouwde oppervlakken wordt bevestigd door de analyse van lucht- en satellietfoto’s (IGEAT-ULB, 2006) en heeft als logisch gevolg een impermeabilisering van de bodem. Dit fenomeen raakt de gemeenten op erg ongelijke wijze en is op het niveau van het hele Gewest met 18% toegenomen tussen 1993 en 2006. 

Meer en meer appartementsgebouwen … en garages

Terwijl het totale aantal gebouwen sinds 2001 een lichte maar constante groei kent (gemiddeld ongeveer 100 gebouwen extra per jaar, voor een totaal van ongeveer 194.600 in 2018), wordt een continue evolutie van de typologie van de gebouwen geobserveerd.

Hoewel huizen met twee gevels nog altijd meer dan de helft van de gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen, zien we ook een herverdeling ten voordele van appartementsgebouwen (gemiddeld + 660 gebouwen per jaar voor een totaal van meer dan 35.600 in 2018, omgerekend + 46% tussen 2001 en 2018), ten koste van handelsgebouwen en huizen met twee gevels (respectievelijk gemiddeld - 210 en - 260 gebouwen per jaar; omgerekend respectievelijk - 18% en - 4% tussen 2001 en 2018 voor elke categorie). 
Tegelijk is er een zwakke groei van het aantal huizen met drie of vier gevels (gemiddeld + 40 eenheden per jaar). Ten slotte kent het aantal garages, parkings of overdekte parkeerplaatsen in huizen, appartementsgebouwen en handelsgebouwen een sterke groei (gemiddeld ongeveer + 3090 parkeerplaatsen per jaar, voor ongeveer 274.000 eenheden in totaal in 2018; of + 24% tussen 2001 en 2018).

Evolutie van het type gebouwen (2001-2018)

Bronnen: BISA op basis van de gegevens van de FOD Financiën (AA Patrimoniumdocumentatie) en van Statbel

 

Datum van de update: 03/11/2020